Skip to main content

Läkemedelskostnaderna minskade med 0,5 procent

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 08:54 CEST

Landstingens kostnader för läkemedelsförmånen uppgick under de tre första kvartalen 2004 till 14,2 miljarder kronor, en minskning med 0,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Landstingens totala kostnader för läkemedelsförmånen, den del av läkemedelskostnaden som täcks av högkostnadsskyddet, har från att ha legat på en årlig ökning på 10-15 procent under 1990-talet mattats av under 2000-talet. 2003 var kostnadsökningen endast 2,3 procent och de tre första kvartalen 2004 har kostnaderna minskat med 0,5 procent.

– Trendbrottet förklaras av att patenten på flera stora läkemedel gick ut under första halvåret 2003 och att Apoteket konsekvent byter ut förskrivna läkemedel mot billigaste likvärdiga alternativ. Medelkostnaden per dygnsdos har minskat med cirka 3 procent jämfört med de tre första kvartalen förra året, säger Ulla Hultgren, läkemedelsanalytiker på Apoteket.

Det är stora skillnader i kostnadsutvecklingen mellan länen. I tio län har kostnaderna ökat, medan de minskat med så mycket som 8,9 procent i Kalmar län och 6,8 procent i Östergötland. Landstingens läkemedelskostnad exklusive moms per invånare för de tre första kvartalen var lägst i Örebro län med 1 350 kr och hela 26 procent högre i Skåne med 1 699 kr. Riksgenomsnittet låg på 1 556 kr.

– Skillnaderna beror delvis på länens olika åldersstruktur, men också på att landstingen är olika aktiva för att påverka förskrivarna. En del landsting arbetar dessutom med att överföra vissa läkemedelskostnader till slutenvården, där det är möjligt att påverka kostnaderna genom upphandling hos industrin, säger Ulla Hultgren.

Se hela listan över kostnadsutvecklingen per län på www.apoteket.se.

Presskontakter
Ulla Hultgren, Läkemedelsanalytiker Apoteket AB, 08-466 14 17
Karolina Antonov, Läkemedelsanalytiker, Apoteket AB, 08-466 13 16
Andreas Rosenlund, Pressekreterare Apoteket AB, 070-359 10 58

Vill du ha apotekets pressinformation direkt i din e-post? Skicka ett mail till: pressinfo@apoteket.se.
Vill du inte längre ha Apotekets pressinformation skicka ett mail till pressinfo@apoteket.se och skriv ”avsluta” i ärendefältet.


Apoteket AB har ensamrätt på försäljning av läkemedel till allmänheten och skall svara för en trygg och säker läkemedelsdistribution och läkemedelsanvändning. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket är helägt av staten. Folkhälsoarbete i bred bemärkelse är allt viktigare för Apoteket, vilket bland annat märks med Hälsotorg, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv. Allt i ett nära samarbete med vården.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera