Skip to main content

Många upplever obalans i magen i onödan

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 13:25 CEST

En ny undersökning som Apoteket gjort tillsammans med Novus visar att åtta av tio svenskar upplever att de har obalans i magen. Mer än hälften av de tillfrågade upplever att de har obalans i magen varje månad och en tredjedel har haft besvär i över fem år utan att få diagnos.

Undersökningens som gjorts i Novus Sverigepanel på uppdrag av Apoteket visar att mag- och tarmbesvär påverkar mångas vardag. Mer än hälften av svenskar mellan 18-79 upplever obalans i magen varje månad. Total anger åtta av tio svenskar att de någon gång har upplevt obalans i magen.

– Många som upplever problem kan få hjälp, antingen av läkemedel eller med livsstilsförändringar. Undersökningen visar att många lider av sina besvär i onödan. Så många som tre av tio anger att de inte pratar om sina mag- och tarmbesvär med någon, säger Andreas Aly, docent och specialist i medicinsk gastroenterologi.

Undersökningen visar att de tillfrågade ser kost och stress som de främsta orsakerna till magbesvären. Bland dem som uppger sig vara stressade i vardagen anger nio av tio att de har obalans i magen. En av tre upplever att deras mag-tarmbesvär försämras i samband med stress, antingen privat eller i jobbet.

– Livsstilsfaktorer- och vanor som stress, kost och träning har stor inverkan på hur vi mår. I princip förvärras alla magbesvär av stress, men de behöver inte orsakas av stress. Det är viktigt att kontakta vården om besvären är långvariga eller om de väcker oro, säger Andreas Aly.

Av dem som upplever mag- och tarmbesvär varje dag uppger tre av fyra att deras vardag påverkas negativt till följd av problemen med magen.

– En viktig del av rådgivningen på Apoteket är att avgöra om vi ska hänvisa kunden till vården eller om vi ska rekommendera något eller några produkter för egenvård.Vi ger också tips om livsstilsförändringar som kan bidra till att man långsiktigt får en bättre maghälsa, säger Karna Wisenius, specialistapotekare, Apoteket.

I oktober kommer Apoteket att ha extra fokus på mage. För att åskådliggöra och sprida kunskap om magen har Apoteket tagit fram en matsmältningsapparat som på ett pedagogiskt sätt beskriver hur mat tar sig igenom tarmsystemet.

Mer information om Apotekets magkampanj och matsmältningsapparat hittar du på apoteket.se.

Sammanfattning av Apotekets och Novus magundersökning:

Mer än hälften av svenskar mellan 18-79 år upplever obalans i magen varje månad. En femtedel av dessa har även någon diagnos ställd av läkare. Totalt anger 8 av 10 svenska att de någon gång känner av obalans i magen.

  • 3 av 10 pratar inte om sina mag-tarmbesvär med någon.
  • 1 av 3 med mag-tarmbesvär har haft dem i mer än 5 år utan att få en diagnos.
  • 4 av 10 med mag-tarmbesvär anger att deras vardag påverkas negativt som följd av det.
  • 4 av 10 med mag-tarmbesvär men utan läkarställd diagnos behandlar sina magbesvär.
  • 6 av 10 som behandlar sina mag-tarmbesvär gör det med receptfria läkemedel.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Apoteket och är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Undersökningen handlar om svenskarnas obalans i magen och levnadsvanor. Målgrupp för undersökningen är allmänheten 18-79 år. Fältperiod är 6-13 september och totalt genomfördes 1087 intervjuer (deltagarfrekvens 62 procent).

För mer information:

Freja Annamatz, pressansvarig, 070-44 55 159,
Apotekets pressjour, 010-447 52 00

Apoteket är Sveriges ledande apoteksaktör och ett av landets mest omtyckta varumärken. Kombinationen av innovation, långa historia och hållbart företagande gör oss till ett dynamiskt företag som tror på ett liv i hälsa. Vi erbjuder ett brett utbud av läkemedel, noga utvalda hälsoprodukter och farmaceutiska tjänster till konsumenter och vården.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy