Skip to main content

Minskade kostnader och ökad kvalitet i vården med läkemedelsgenomgångar

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 09:40 CET

Med läkemedelsgenomgångar på äldreboenden i Nordvästra Skåne upptäcktes 2.170 läkemedelsrelaterade problem. Samtidigt kunde läkemedelskostnaderna minska med i snitt 850 kronor per patient och år. Det visar ett projekt som Apoteket genomfört på uppdrag av primärvården i Nordvästra Skåne.

– Kostnaderna för felaktig läkemedelsanvändning kan idag vara lika stora som hela läkemedelsnotan – 25 miljarder kronor per år. Genom att förebygga och åtgärda läkemedelsproblem på äldreboende kan man både minska de direkta läkemedelskostnaderna och få en högre kvalitet i sjukvården, säger Thony Björk, kommunikationsdirektör på Apoteket AB.

Apotekets farmaceuter har på uppdrag av primärvården i Nordvästra Skåne genomfört läkemedelsgenomgångar på 52 äldreboenden från september 2005 till och med januari 2006.

De 943 vårdtagare som fått läkemedelsgenomgångar har varit äldre än 75 år och använt fem eller fler läkemedel. I snitt använde vårdtagarna 9 läkemedel regelbundet och 2 läkemedel vid behov.

Totalt identifierades 2 170 läkemedelsrelaterade problem. Det vanligaste problemet var att diagnos saknades för läkemedlet eller att diagnosen var oklar. Det näst vanligaste problemet var användningen av läkemedel som man bör vara försiktig med till äldre, bensodiazepiner och antikolinerga.

I och med läkemedelsgenomgångarna beräknades läkemedelskostnaderna minska med 800 000 kronor per år eller i snitt 850 kronor per patient.

– Bäst resultat får vi när olika yrkesgrupper samverkar: apotekare, läkare och sjuksköterskor. Det är då vi på bästa sätt kan identifiera, åtgärda och förhindra läkemedelsrelaterade problem, säger Thony Björk.

Hela rapporten ”Farmaceutisk kompetens i äldrevården – läkemedelsgenomgångar på äldreboenden i Nordvästra Skåne 2005” finns på Apotekets webbplats: www.apoteket.se.

Presskontakter
Thony Björk, kommunikationsdirektör Apoteket AB, 08- 466 11 61, 070-520 03 57
Ewa Rekman, projektledare Apoteket AB, 070-815 84 72
Andreas Rosenlund, presschef Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentoberoende, en del av vården och drivs inte av kortsiktiga vinstintressen. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket bedriver folkhälsoarbete genom Vårdotek, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera