Skip to main content

Ny utgåva av Läkemedelsboken

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 09:53 CEST

En ny utgåva av Läkemedelsboken, LB 2009-2010, finns nu tillgänglig, både som tryckt bok och som webbupplaga. Detta blir den sista utgåvan med Apoteket AB som utgivare.

Apoteket AB har sedan 1977 producerat Läkemedelsboken inom ramen för Apotekets samhällsuppdrag. Syftet med boken är att ge aktuell kunskap om optimal och kostnadseffektiv läkemedelsterapi vid de vanligaste sjukdomstillstånden. I samband med omregleringen av apoteksmarknaden övergår nu ansvaret för den fortsatta utgivningen till Läkemedelsverket.

Läkemedelsboken vänder sig framför allt till allmänläkare, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicine och farmacie studerande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. Läkemedelsboken används av alla kategorier av sjukvårdspersonal inklusive farmaceuter. En intresserad allmänhet kan också använda sig av boken för att öka sina kunskaper om olika tillstånd som kräver vård.

Den nya utgåvan har tagits fram av en redaktionskommitté med representanter för olika kliniska specialiteter, från Läkemedelsverket och Apoteket AB. Utgångspunkten är att innehållet i Läkemedelsboken ska hålla en hög, vetenskaplig kvalitet varför alla kapitel granskas.

I Läkemedelsboken 2009-2010 har varje kapitel reviderats och nya kapitel har tillkommit. Referenser har lagts till de olika kapitlen och författarna har i högre grad beaktat möjligheten att evidensgradera. Nya kapitel som har tillkommit är om vaccinationer av barn och ungdom, om läkemedel hos utvecklingsstörda och om läkemedel ur ett patientperspektiv.

Vissa kapitel finns endast i webbupplagan, som de om regelverket för läkemedel och andra som tar upp mer övergripande och aktuella aspekter på läkemedelsanvändning. I den tryckta boken finns sammanfattningar av dessa kapitel.

Nytt för denna utgåva är också att läkemedelskommittéerna ansvarar för distributionen av boken ut till läkare och sjuksköterskor som har rätt att skriva ut läkemedel.

Webbupplagan av Läkemedelsboken:
http://www.apoteketfarmaci.se/NyheterOchFakta/Medicine.aspx

För recensionsexemplar kontakta:
Helena Ramström, redaktör Läkemedelsboken, helena.ramstrom@apoteket.se, 010-447 56 39

Apoteket arbetar för ett liv i hälsa. Vi förser Sveriges befolkning med läkemedel och erbjuder rådgivning samt andra hälsobefrämjande produkter och tjänster. Vi tillhandahåller också läkemedel och tjänster till vården och omsorgssektorn. Apoteket har cirka 100 miljoner kundbesök varje år, 11 000 medarbetare, drygt 900 apotek, samt erbjuder e-handel och har produktion av specialläkemedel och dosförpackade läkemedel.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy