Skip to main content

Ökad produktivitet förbättrade Apotekets resultat

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 09:05 CEST

Apotekets rörelseresultat för första halvåret 2007 uppgick till 330 miljoner
kronor, en ökning med 170 miljoner kronor jämfört med samma period förra året. Resultatförbättringen förklaras dels av en god försäljningstillväxt och förbättrad produktivitet, dels av att föregående års resultat tyngdes av omstruktureringskostnader. Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 164 (125) miljoner kronor.


- Vi är speciellt glada över att vi lyckats minska köerna. Vi tar nu hand om 70 procent av våra kunder inom fem minuter. Men vi är inte nöjda med det. Målet är 90 procent, så arbetet med att korta köerna och öka vår tillgänglighet fortsätter och prioriteras under hösten, säger Apotekets VD Stefan Carlsson.

- Den förbättrade produktiviteten och lönsamheten är också glädjande, men även där fortsätter naturligtvis arbetet. Vi kommer också att arbeta vidare med att utveckla Apoteket, så att vi även på en förändrad apoteksmarknad är det självklara valet för våra kunder.

• Nettoomsättningen uppgick till 19 804 (18 698) miljoner kronor.
• Rörelseresultatet uppgick till 330 (160) miljoner kronor.
• Resultat efter skatt uppgick till 241 (131) miljoner kronor.
• Resultatförbättringen förklaras dels av att föregående års resultat belastades med omstruktureringskostnader om 89 miljoner kronor, dels fortsatt god försäljningstillväxt och produktivitetsförbättringar under första halvåret 2007.
• Intäkterna från förskriven försäljning, främst receptbelagda läkemedel, ökade med 3,7 procent till 13 215 miljoner kronor.
• Den avtalsbaserade försäljningen, det vill säga försäljning till sjukvården inom landstingen, samt till kommuner och privata vårdgivare, ökade med 12,1 procent till 3 345 miljoner kronor.
• Försäljningen av egenvårdsläkemedel och övriga hälsoprodukter ökade med 12,7 procent till 2 956 miljoner kronor.
• För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 9 988 (9 451) miljoner kronor och rörelseresultatet till 164 (125) miljoner kronor.

Hela delårsrapporten finns på www.apoteket.se

Presskontakter
Per Matses, CFO, chief financial officer, Apoteket AB, 08-466 12 01, 070-622 06 27
Eva Fernvall, varumärkesdirektör Apoteket AB, 08-466 10 74, 070-590 28 93
Helena Westström, pressekreterare Apoteket AB, 08-466 11 30, 070-300 71 46


Apoteket tar ansvar för landets läkemedelsförsörjning med kundens intresse i centrum. Apoteket är producentobundet och en del av vården. Apoteket främjar människors hälsa genom inspiration för ett hälsosamt liv, Bokad rådgivning och Hälsotorg. Apoteket har cirka 90 miljoner kundbesök årligen, 11 000 medarbetare, driver 950 apotek, fyra produktionsanläggningar, fyra distansapotek och elva anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy