Skip to main content

Olika typer av värk kräver olika behandlingsmetoder

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 09:45 CEST

Olika typer av värk kräver olika behandlingsmetoder

Försäljningen av receptfria läkemedel ökar. Utan rådgivning ökar risken för ineffektiv användning. Enligt en ny undersökning från Apoteket AB väljer svenskarna ofta samma sorts receptfria läkemedel oavsett värk. 16 procent av de tillfrågade upplever sig ha dåliga kunskaper om effekten av receptfria läkemedel, vilket innebär att cirka en miljon svenskar har mer ont än de behöver. Dessutom är det få som känner till att man kan använda alternativa metoder för att lindra smärta.

Apoteket har i dagarna avslutat en undersökning bland företagets kunder. Cirka 1 800 personer i åldrarna 18 år och uppåt har svarat på frågor om sina vanor och användande av receptfria läkemedel mot värk.

I undersökningen framkom att 42 procent oftast köper samma sort av receptfritt läkemedel, oavsett typ av värk. Inom området för alternativa eller kompletterande behandlingsmetoder finns fortfarande en stor okunskap. Mer än hälften känner inte till att mindfulness och andra alternativa metoder till viss del kan ersätta receptfria läkemedel.

– Jag vill påstå att många svenskar lever med värk i onödan då de inte känner till att olika typer
av värk kräver olika behandling. Dessutom finns det en risk att människor under- eller över-konsumerar receptfria läkemedel mot värk om rådgivningen är bristfällig, säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket.

Undersökningen visar också att konsumenterna vill ha rådgivning när de köper receptfria läkemedel mot värk. Rådgivning rangordnas som näst viktigast efter närhet till köpställe (59 respektive 67 procent). Enligt undersökningen är det främst Apoteket AB man vänder sig till
för att få råd (28 procent) och därefter läkare/vård (11 procent) och Internet (7 procent).

En viktig orsak till att svenskarna söker information om receptfria läkemedel är att de är rädda för biverkningar. Många tror också att receptfria läkemedel är mer beroendeframkallande än vad de faktiskt är.

– Informationsspridning och rådgivning är ett ständigt pågående arbete inom Apoteket. Vi vill ha Sveriges kunnigaste kunder inom läkemedel och hälsa och vi vill göra det enklare att må bra. Vi satsar mycket på nya tjänster där vår kunskap i kombination med ny teknik kan ge ett stöd i vardagen på vägen mot en bättre hälsa, säger Eva Fernvall.

För mer information, vänligen kontakta:
Eva Fernvall, varumärkesdirektör Apoteket AB, 010-447 50 74, 070-590 28 93

 
Fakta från undersökningen

 • Mer än 4 av 10 köper oftast samma sorts receptfria läkemedel mot värk oavsett typ av värk. Det gäller i synnerhet de äldsta (74+) och yngsta (18-24 år).
 • Vid valet av köpställe av receptfria läkemedel mot värk rangordnas följande faktorer som viktigast:
  o Närheten till köpstället
  o Kvaliteten på rådgivningen 
  o Öppettiderna
 • I glesbygd är rådgivningen allra högst rankad medan man i storstäderna (Stockholm, Göteborg och Malmö) lägger extra stor vikt på närheten till köpstället.
 • 25 procent använder receptfria läkemedel mot värk en gång i veckan eller oftare. Bara fem procent använder aldrig receptfria läkemedel mot värk.
 • 4 av 10 brukar ta receptfria läkemedel mot värk i förebyggande syfte (antingen regelbundet eller vid enstaka tillfällen). Göteborgare är mest benägna att göra detta, medan boende i mindre samhällen är minst benägna.
 • De allra flesta anser sig ha medelgod kunskap om receptfria läkemedel mot värk. Kvinnor anser sig ha aningen högre kunskap än män.
 • 39 procent sökte inte efter någon information om receptfria läkemedel mot värk vid det senaste köptillfället. Män är mer benägna än kvinnor att söka efter information. 43 procent av kvinnorna och 34 procent av männen sökte ingen information alls.
 • I stort sett 3 av 4 planerar sina inköp av receptfria läkemedel mot värk i förväg så att de alltid har värkmedicin hemma.
 • Män är mer benägna än kvinnor att vänta med sina inköp till dess att de får ont. Ålderskategorin
  65-74 år köper i högst utsträckning receptfria läkemedel mot värk när de får ont, medan ålders-kategorin 35-44 år oftast planerar i förväg.

I undersökningen deltog 1 905 respondenter (18 år och uppåt) från hela Sverige. Undersökningen genomfördes vecka 40–43 av Market Direction på uppdrag av Apoteket AB

 

Vi är Hela Sveriges Apotek – vi erbjuder konsumenter i hela landet läkemedel och attraktiva hälsoprodukter. Vår rådgivning och lösningar ska inspirera till ett liv i hälsa och göra det enklare att må bra. Apoteket har ett stort utbud av kunskapstjänster och erbjuder läkemedelsförsörjning till många verksamheter inom vård och omsorg. Viktiga kunder på den här marknaden är landsting, kommuner och företag.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera