Skip to main content

Positivt resultat för Apoteket första kvartalet

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 14:03 CEST

Apotekskoncernens rörelseresultat förbättrades till 35 miljoner kronor första kvartalet. Efter skatt blev resultatet 26 miljoner kronor, vilket är bättre än föregående år.

Totalt var intäkterna 8 464 miljoner kronor vilket är en ökning med 131 miljoner kronor eller 1,6 procent. Främst är det tjänste- och egenvårdsområdet som står för ökningen. Däremot har försäljningen på recept minskat något vilket förklaras av att flera patent gått ut och att apoteket byter till billigare likvärdiga läkemedel.

- Apoteket har en låg resultatnivå i förhållande till verksamhetens storlek, vilket gör att vi måste övervaka kostnadsutvecklingen noggrant. Det första kvartalet har gått över förväntan vilket understryker att vi är på rätt väg. Apotekets roll i samhället är viktig och vi arbetar med att förbättra vår tillgänglighet, förbättra läkemedelsanvändningen och vara en tydlig part kring hälsofrågor. Grunden för detta arbeta är en sund ekonomi, säger Stefan Carlsson, VD Apoteket AB.

Patentutgångarna och byten till billigare likvärdiga läkemedel kommer fortsätta påverka det ekonomiska resultatet.

Under 2003 innebar den lägre prisnivån och byte till billigare läkemedel på apotek att samhället sparade cirka en miljard kronor.

Hela delårsrapporten finns på www.apoteket.se under Apoteket AB – Ekonomi.


Presskontakter
Thony Björk, informationsdirektör Apoteket AB, 08-466 11 61, 070-520 03 57
Andreas Rosenlund, pressekreterare Apoteket AB, 08-466 10 58, 070-359 10 58


Apoteket AB har ensamrätt på försäljning av läkemedel till allmänheten och skall svara för en trygg och säker läkemedelsdistribution och läkemedelsanvändning. Apoteket har cirka 12 000 medarbetare, driver 900 apotek, fyra tillverkningsanläggningar, fyra distansapotek och tolv anläggningar för tillverkning av doserade läkemedel. Apoteket är helägt av staten. Folkhälsoarbete i bred bemärkelse är allt viktigare för Apoteket, vilket bland annat märks med Hälsotorg, Läkemedelsprofiler och teman för ett aktivt liv. Allt i ett nära samarbete med vården.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy