Skip to main content

Nu nylanserar APS EcoTrim

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2016 07:53 CEST

EcoTrim är en resultatbaserad metod som sätter kundens mest effektiva åtgärd i fokus.

EcoTrim underlättar för fastighetsägare att spara energi, öka driftnettot och minska sin miljöbelastning.
    Grundidén bygger på en översyn av befintliga fastigheter med effektiviseringar för enskilda system, fastighet eller hela fastighetsbestånd. Allt med avsikt att finna de bästa systemlösningarna utifrån varje enskild förutsättning.

Det finns många fördelar med att arbeta aktivt med energirelaterade frågor. Energiaspekten är alltid i fokus inom branschen och förutom de rent ekonomiska aspekterna arbetar många fastighetsägare idag med sin miljöprofil. En energieffektiv fastighetsdrift medför alltså inte enbart kostnadsbesparingar. Den bidrar också till ett mer hållbart samhälle.

– Vi vet idag att driftsäkra och energieffektiva system ger nöjda brukare och kunder, och eftersom EcoTrim säkerställer rätt åtgärder ger den oss också förutsättningar att bygga förtroende och därmed långsiktiga relationer med fastighetsägaren. EcoTrim blir då ett komplement till fastighetsägarens förvaltningsstrategi, säger Valentino Cangovski, operativ chef på APS drift och underhåll.

Analysen presenterar den bästa lösningen i varje enskilt fall och förslaget kan också viktas efter önskemål som räntabilitet på kapital, miljöavlastning och/eller återbetalningstid.

Arbetssättet är dynamiskt och sker med hänsyn till verksamhetens behov, inomhusmiljö samt gällande krav eller specifikationer, med mätningar kring allt från operativ temperatur till aktiv eleffekt.

APS drift och underhåll har arbetat länge för att skapa en produkt inom energieffektivisering som gör det enkelt för fastighetsägare att fatta rätt beslut och åtgärder som utgår från varje enskilt fall.

– Vi är helt transparanta i vårt arbetssätt och kunden kan själv välja och prioritera åtgärder eftersom vi varken är bundna till leverantörsavtal eller produktavtal. Det gör att vi alltid kan leverera lösningar som är hållbara över tid och med möjlighet till kostnadseffektiv drift, avslutar Valentino.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Valentino Cangovski, operativ chef
valentino.cangovski@aps.eu, 0735 18 04 82

Teknikföretaget APS drift och underhåll består idag av 70 medarbetare som arbetar med helhetslösningar för drift, underhåll, effektivisering och installationer av tekniska system inom fastigheter. Med säte i Göteborg och med Västsverige som affärsområde strävar APS efter ständig förbättring gällande teknisk infrastruktur inom fastigheter, samhälle och miljö. Bolaget har en kraftig tillväxt och högsta kreditvärdighet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy