Skip to main content

Arbetslivsmuseerna får ytterligare 2 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 09:37 CET

I år ökar bidraget till arbetslivsmuseerna rejält. Det är regeringen som har möjliggjort att Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseerna stiger från 6 miljoner till 8 miljoner kronor. Arbetslivsmuseerna kommer att kunna söka pengar direkt från Riksantikvarieämbetet. Arbetets museum och ArbetSam ger arbetslivsmuseerna stöd och verktyg i denna process.

Det finns totalt 1 466 arbetslivsmuseer i landet. Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) har funnits sedan 1998. Arbetets museum och ArbetSam arbetar tillsammans för att lyfta, synliggöra och stötta arbetslivsmuseerna. Under det senaste året har de arbetat hårt för att få arbetslivsmuseernas projektbidrag utökat.

- Det är glädjande att fler och fler arbetslivsmuseer i landet ansluter sig till Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd. På detta sätt kan vi företräda våra medlemmar på ett ännu bättre sätt; vår representativitet ökar och beslutsfattare lyssnar bättre. Vi har i flera år arbetat för att få med arbetslivsmuseerna i den officiella museistatistiken samt utöka stödet till arbetslivsmuseerna. Från och med 2013 är arbetslivsmuseerna med i statistiken och från med i år är Riksantikvarieämbetets projektbidrag till arbetslivsmuseer utökat från 6 till 8 miljoner kronor, säger Anders Lind, ordförande ArbetSam.

- Att Riksantikvarieämbetet nu får två miljoner extra av regeringen att dela ut till landets arbetslivsmuseer är ett erkännande av alla de underbara insatser som människor runt om i landet gör för det industriella kulturarvet. Jag kan inte tänka mig ett effektivare sätt att bevara och utveckla landets kulturarv. Varje krona som kommer in i arbetslivsmuseirörelsen växer flerfalt då frivilligkrafter får möjlighet att utöka sin verksamhet. Det är nog omöjligt att investera pengarna mer effektivt än på detta vis, säger Niklas Cserhalmi, museidirektör Arbetets museum.

- Jag välkomnar att regeringen beslutat att höja bidraget till arbetslivsmuseer med två miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet har vid flera tillfällen till regeringen framhållit den stora betydelse och de goda effekter som bidraget leder till, säger Lars Amréus, riksantikvarie.

Arbetslivsmuseerna kan ansöka om bidrag

Arbetslivsmuseerna har under våren 2016 möjlighet att söka pengar via Riksantikvarieämbetets hemsida. Riksantikvarieämbetet ser gärna projekt som genererar kunskap eller metoder som kan utnyttjas av andra arbetslivsmuseer. Bidraget utgår som projektbidrag för särskilda ändamål och ges inte som kontinuerliga verksamhets- eller driftsbidrag. Bidrag ges heller inte till insatser som kan få andra bidrag inom kulturmiljövården, som till exempel byggnadsvårdsmedel.

För att underlätta och stötta landets arbetslivsmuseer inför deras ansökningar erbjuder Arbetets museum och ArbetSam under våren sex kurstillfällen med rubriken Söka Pengar. Kursen ges på olika platser runt om i landet. Kursen ger, förutom tips på hur man skriver en ansökan, möjligheten att diskutera projektidéer, möta andra arbetslivsmuseer och utbyta erfarenheter. 

På Arbetets museum i Norrköping berättar vi om människors vardag. Vi samlar inte på föremål. Vi samlar på personers yrkesminnen och historier från vardagslivet. Låt dig beröras, uppröras och inspireras!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.