Skip to main content

Arbetsgivarverket informerar: Internationellt - nya belopp för merkostnadstillägg i URA från 1 januari 2014

Nyhet   •   Dec 23, 2013 14:31 CET

Nya högstbelopp för merkostnadstillägg gäller från 1 januari 2014 (enligt punkt 6 i bilaga till URA 13 §).

Enligt URA (Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands) kan arbetsgivare betala ett skattefritt merkostnadstillägg till en arbetstagare under utlandsstationeringen. Merkostnadstillägget är en schabloniserad ersättning för merkostnader i form av ett tillägg per månad.

De aktuella beloppen finns på Arbetsgivarverkets webbplats: www.arbetsgivarverket.se/utlandsbelopp

Merkostnadstilläggen uppdateras och fastställs av Skatteverket med hänsyn till kostnadsutvecklingen.

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta "Arbetsgivarverket informerar" kontakta Dan Hultgren, telefon 08-700 14 07.

Information: Utlandsstationering med URA

Utbildning: URA - villkor vid olika former av utlandsuppdrag