Skip to main content

Avtalsrörelsen är nu igång på allvar

Nyhet   •   Aug 25, 2017 13:00 CEST

Efter det att parterna växlade yrkanden i juni så har Arbetsgivarverket ägnat sommaren åt att analysera och värdera de yrkanden som mottagits.

Under tisdagen (22/8) inleddes 2017 års avtalsrörelse på allvar när Arbetsgivarverket mötte OFR/S,P,O, Saco-S och Seko för ett första förhandlingstillfälle.

Detta första möte kom i huvudsak att omfatta två delar. Parterna ställde kompletterande frågor kring de yrkanden som de tidigare erhållit. Därutöver kom parterna överens om en tids- och arbetsplan för de fortsatta förhandlingarna.

Förhandlingsledningen kommer fortlöpande att informera om förhandlingarna.