Skip to main content

De statliga arbetsgivarna fattade beslut om en ny arbetsgivarpolitisk strategi

Nyhet   •   Nov 12, 2010 15:33 CET

Efter drygt ett års utvecklingsarbete för medlemmarna i Arbetsgivarverket godkände Arbetsgivarkollegiet torsdagen den 11 november en ny strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken. Årsmötet godkände också att medlemmarna via ett antal åtaganden ska se till att strategin får genomslag i verksamheterna.

Det är andra gången som Arbetsgivarverkets medlemmar gemensamt arbetat fram en arbetsgivarpolitisk strategi. Den första strategin kallades ”Utmaningar” och gällde åren 2007-2010. Den nya strategin ersätter nu Utmaningar och gäller tillsvidare, men ska löpande kunna uppdateras av Arbetsgivarkollegiet.

Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström framhöll i sitt inledningsanförande hur central ”Utmaningar” varit för att utveckla arbetsgivarpolitiken och den statliga lönebildningen. Enligt Göran Ekström hade den förra strategin däremot en brist då den uppfattades som främst en handlingsplan för Arbetsgivarverkets kansli och inte som ett operativt styrdokument för medlemmarnas arbete. Detta är åtgärdat i den nya strategin genom ett antal åtaganden som medlemmarna förbinder sig att genomföra i sina verksamheter. 

De övergripande prioriteringar som Arbetsgivarverkets medlemmar identifierat som avgörande för framtidens statliga arbetsgivarpolitik är:

  • En tydlig arbetsgivarpolitik leder till en effektiv verksamhet
  • Verksamheternas behov av utveckling styr kompetensförsörjningen
  • Våra avtal bidrar till en effektiv verksamhet
  • Ledarskap och medarbetarskap i samspel utvecklar verksamheten
  • En god arbetsmiljö främjar verksamhetsutveckling

Beslutet innebär inte bara formellt att strategin gäller de statliga verksamheterna. Genom att en majoritet av medlemmarnas högsta chefer deltog i kollegiet och fattade beslutet om den nya strategin får den en stor legitimitet. Godkännandet av strategin föregicks av en längre diskussion där medlemmarna gruppvis via ett elektroniskt nätverk kunde diskutera strategin och ställa frågor till Göran Ekström och till Inger Mattsson Kasserud, ansvarig för utvecklingsarbetet kring strategin. När årsmötet uppmanades att prioritera hur man ville använda strategin så fick alternativet ”Utveckla verktyg för den interna uppföljningen” överlägset flest röster, följt av ”Utveckla verktyg för samverkan medlemmarna emellan”.

- Diskussionen och det resultatet visade klart och tydligt att Arbetsgivarverkets medlemmar är villiga att börja använda strategin som ett kraftfullt styrmedel i sina verksamheter, säger Göran Ekström.

Göran Ekström och Inger Mattsson Kasserud framhåller också att åtagandena inte bara gäller medlemmarna utan i lika hög grad Arbetsgivarverkets kansli.

- Kansliet kan inte förverkliga strategin ute i verksamheten, men kansliet kan erbjuda arenor för dialog och samverkan. Genom våra gemensamma insatser ska strategin bli det centrala styrmedel som den är tänkt att vara, säger Inger Mattsson Kasserud.

I samband med årsmötet fick Arbetsgivarverkets styrelse också en ny vice ordförande. Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket, ersätter avgående generaltulldirektören Karin Starrin. Till ny styrelseledamot valdes rikskronofogde Eva Liedström Adler. Ordförande Göran Tunhammar, landshövding i Skåne, och övriga styrelseledamöter omvaldes.

Mer information