Skip to main content

Halvtid i pensionsöversynen

Nyhet   •   Maj 30, 2014 12:07 CEST

I avtalsrörelsen 2013 kom parterna på det statliga avtalsområdet överens om att gemensamt se över de statliga pensionsbestämmelserna. Syftet är att ett nytt pensionsavtal ska vara klart till årsskiftet och träda i kraft sommaren 2015. Det gemensamma arbetet har pågått i ett halvår.

Arbetet bedrivs i en expertgrupp där Arbetsgivarverket representeras av förhandlare Matilda Nyström Arnek och arbetsrättsjurist Hanna Schmidt och rapporteras till och vidarediskuteras hos parternas förhandlingsledningar.

Inledningsvis har arbetsgruppen gemensamt tagit fram ett arbetsmaterial som belyser förutsättningarna inom sektorn. Parallellt pågår diskussioner om hur ett framtida avtal kan utformas. Viktiga förutsättningar fanns redan i avtalsrörelsens överenskommelse. Arbetets inriktning ska vara premiebestämda pensioner och omfatta i vart fall dem som är födda 1987 eller senare.

– Att få till ett premiebestämt system är viktigt, säger Matilda Nyström Arnek. Det ger arbetsgivarna möjlighet att beräkna och förutsäga pensionskostnaderna.

I ett premiebestämt system genererar varje anställning sin del av pensionen och kostnader i förhållande till denna. Kostnaderna är inte, som i ett förmånsbestämt system, också en följd arbetstagarens tidigare anställningar inom staten.
Det innebär att ett premiebestämt pensionssystem också kan underlätta kompetensens rörlighet inom och mellan olika arbetsmarknadssektorer, något som stödjer arbetsgivarens strategiska kompetensförsörjningsarbete.

Arbetsgivarverkets kollektivavtal ska enligt arbetsgivarkollegiets inriktning utformas för att medverka till ett längre arbetsliv.

– Det är viktigt att vi även beaktar samhällets förutsättningar när vi utformar de nya bestämmelserna, säger Matilda Nyström Arnek. Vi behöver som arbetsgivare medverka till ett längre arbetsliv.

– Det är också viktigt att det nya avtalet inte konstrueras på ett sätt så att det tenderar att driva upp kostnaderna för andra arbetsmarknadssektorer, säger Hanna Schmidt.
Pensionsvillkor har verkan långt in i framtiden. Inte bara under den tid som en arbetstagare är anställd, utan även under den tid som pensionen betalas ut, en omständighet som man kan behöva beakta då ett nytt avtal förhandlas fram.

Det är många frågor på bordet i översynsarbetet, såväl avtalets konstruktion som förvaltnings- och administrationsfrågor måste lösas. Parterna har därför haft intensiva kontakter under hela våren.

Mer information

För mer information om förhandlingsarbetet, kontakta Arbetsgivarverkets förhandlingschef Monica Dahlbom, tel. 08-700 13 21.