Skip to main content

Internationell arbetsgivarsamverkan påverkar besluten i EU

Nyhet   •   Okt 04, 2012 09:56 CEST

Den europeiska Arbetsgivarorganisationen CEEP:s nya generalsekreterare Valeria Ronzitti pekade på nödvändigheten av samordning av arbetsgivarpolitiken inom EU för att få inflytande på framtidsfrågorna i Europa. Höstens första forum för intresse- och omvärldsbevakning handlade om Arbetsgivarverkets internationella intressebevakning.

Du kan se presentationerna och föredragen på film helt eller delvis via länken här till höger.

Kunskapsseminariet inleddes med en översikt över Arbetsgivarverkets internationella arbete inom ramen för EUPAN, ett samarbete mellan statliga arbetsgivare i Europa, .

- EUPAN är ett viktigt nätverk för lärande mellan EU:s statliga förvaltningar. Det är den enda arenan där det är möjligt för generaldirektörer och andra företrädare från alla förvaltningar att mötas och informellt diskutera utvecklingsfrågor, sa Per Stengård, som deltagit i nätverket sedan 2005.

Eva Öquist, förvaltningschef vid Dans- och cirkushögskolan och representant i EFEE, en europeisk arbetsgivarorganisation inom utbildningssektorn, berättade om sina erfarenheter av arbetsgivarsamverkan.

Robert Cloarec från Arbetsgivarverket presenterade därefter det internationella samarbetet inom OECD:s nätverk för kompetensförsörjning inom offentlig sektor, Public Employment and Management Network.


Valeria Ronzitti, generalsekreterare i CEEP

Sedan reflekterade ordföranden i CEEP 2008-2011 (och tidigare finansborgarråd i Stockholm), Carl Cederschiöld, över vilken roll offentliga arbetsgivare har i Bryssel. CEEP:s generalsekreterare Valeria Ronzitti fortsatte med CEEP:s mål, organisation och viktiga framtidsfrågor både för att stärka arbetsgivarsamverkan och få mer inflytande i EU:s beslutsprocesser. CEEP är tillsammans med Business Europé erkända av kommissionen som arbetsgivarorganisationer i den översektoriella dialogen i EU. De förhandlar med europafacket ETUC och träffar kontinuerligt social- och arbetsmarknadsministrarna inför deras rådsmöten.

- Det är viktigt för Arbetsgivarverket att satsa på medverkan i den mest inflytelserika arbetgivarorganisationen, säger Elisabet Sundén Ingeström, enhetschef för Arbetsgivarverkets intressebevakning.

Seminariet avslutades med en paneldebatt om arbetsgivarsamverkan inom EU.


Per Stengård, Arbetsgivarverket; Carl Cederschiöld, tidigare finansborgarråd i Stockholm och ordförande i CEEP 2008-2012; Elisabet Sundén Ingeström, Arbetsgivarverket och Valeria Ronzitti, generalsekreterare i CEEP deltog i en paneldebatt.

Not:

  • CEEP: The European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services
  • EUPAN: European Public Administrations Network
  • EFEE: European Federation of Education Employers
  • OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development