Skip to main content

ARBETSGIVARVERKET INFORMERAR: Internationellt – anpassning av URA vid snabba insatser i kris- och konfliktområden

Nyhet   •   Feb 03, 2010 12:30 CET

URA har ändrats för att på ett ändamålsenligt sätt även kunna tillämpas vid snabba insatser utomlands i kris- och konfliktområden.

Arbetsgivaren förfogar inte över när plötsliga och oförutsedda händelser inträffar. I förhandlingar mellan centrala parter har URA-avtalet därför ändrats för att kunna hantera sådana situationer med kort inställelsetid. Arbetstagaren anställs/tjänstgör istället under en bestämd ramtid på grund av att det inte går att skriva kontrakt i förväg vid varje enskild tjänstgöring.

En myndighet kan enligt regeringsbeslut, förordning eller liknande ha uppdrag att delta i eller utföra uppdrag utomlands vid plötsliga och oförutsedda händelser i kris- och konfliktområden samt vid naturkatastrofer. Vid sådan tjänstgöring i kris- och konfliktområden kan undantag göras från URA:s krav att stationeringsorten och tjänstgöringsperiodens längd måste stå i kontraktet (4 §). I stället skrivs URA-kontrakt om vilka anställningsvillkor som ska gälla under en överenskommen ramtid under vilken tjänstgöring kan inträffa så som insats, utbildning, övning och möte. Vanligt är att myndighet med denna form av utlandsverksamhet har en resurspool med arbetstagare, som uppfyller de krav som ställs på yrkeskunnande och kvalifikationer.

Det ändrade URA-avtalet innehåller även vissa andra justeringar.

URA-avtalet med förhandlingsprotokoll

Arbetsgivarverkets yttrande till utredningen Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag m.m.

Nästa URA-kurs den 14 april

Kursen vänder sig till arbetsgivarföreträdare på myndigheter som har personal i utlandstjänst. Utbildningen bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan och praktiska övningar.

Kursinbjudan och kursanmälan

Skräddarsydd URA-kurs för din myndighet

Arbetsgivarverket erbjuder anpassade utvecklingsinsatser för enskilda myndigheter som ett stöd för arbetsgivarföreträdare. Arbetsgivarverket kan bland annat medverka i myndigheters interna chefsutvecklingsprogram.

Skräddarsydda utbildningar

Mer information

För ytterligare information om innehållet i detta nummer av ”Arbetsgivarverket informerar” kontakta utlandsexpert Agneta Leijonhufvud, telefon 08-700 13 42.

Mer information om utlandstjänstgöring för statligt anställda finns på Arbetsgivarverkets webbplats: www.arbetsgivarverket.se/personalutomlands

Prenumerera på ny information om utlandstjänstgöring