Skip to main content

Andelen statligt anställda som är mycket nöjda med sin arbetssituation fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:18 CEST

Nästan 84 procent av de statligt anställda är mycket nöjda med sin arbetssituation. Det visar Arbetsgivarverkets studie av svaren från de statligt anställda i Arbetsmiljöverkets stora arbetsmiljöundersökning från i våras. Vid föregående mätning 2008 uppgav 81 procent av de statligt anställda att de var mycket nöjda med sin arbetssituation.

Undersökningen omfattar förhållandet på arbetsmarknaden 2009. De 84 procent av de statligt anställda som i undersökningen är mycket nöjda med sin arbetssituation, kan jämföras med arbetsmarknaden i sin helhet, där motsvarande siffra är 78 procent. De statligt anställda upplever i högre grad än på arbetsmarknaden i stort att arbetet är meningsfullt och omväxlande. Arbetsuppgifterna är fria och obundna och tillfredställelsen över arbetstiderna är mycket hög. Däremot är det uppenbart att arbetsuppgifterna kan vara krävande, 41 procent av de statligt anställda uppger att arbetsuppgifterna är psykiskt påfrestande jämfört med 37 på arbetsmarknaden som helhet och 14 procent av de statligt anställda uppger att arbetsuppgifterna är för svåra.

- Jag är mycket glad över att de statliga verksamheterna stärker sin ställning som en attraktiv arbetsgivare och att samhällsnyttan och de meningsfulla arbetsuppgifterna bidrar till en hög arbetstillfredsställelse. Men statens verksamheter kan vara komplexa och krävande. Arbetsgivare, medarbetare och fackliga organisationer måste därför bygga en väl fungerande samverkan i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ett problemområde där jag känner oro är hot och våld som är vanligare i de statliga verksamheterna än på arbetsmarknaden i stort, säger Göran Ekström, generaldirektör för Arbetsgivarverket.

Staten avviker i positiv bemärkelse jämfört med samtliga sysselsatta på arbets-marknaden på flera av de områden som undersökningen berör, exempelvis:  

  • 77,3 procent av de statligt anställda upplever att de har ett mycket meningsfullt arbete (71,1 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 73,0 procent av de statligt anställda är mycket nöjda med sina arbetstider (63,7 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 77,6 procent av de statligt anställda upplever att de har ett fysiskt mycket lätt arbete (49,9 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 64,1 procent av de statligt anställda upplever arbetet som omväxlande (54,4 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 58,5 procent av de statligt anställda upplever arbetet som fritt och obundet (51,7 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)

Inom några områden finns en tydlig avvikelse i negativ bemärkelse jämfört med samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden, exempelvis:

  • 19,4 procent av de statligt anställda har blivit utsatta för våld eller hot om våld minst någon gång de senaste 12 månaderna (14,0 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 13,8 procent av de statligt anställda anser att de har för svåra arbetsuppgifter (10,5 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 12,6 procent av de statligt anställda har upplevt att de blivit trakasserade på grund av kön någon gång det senaste året (8,3 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden). Begreppet avser inte sexuella trakasserier utan exempelvis nedvärderande kommentarer eller att man på grund av kön inte tar notis om en persons mening.

Mer information

Läs rapporten i sin helhet: www.arbetsgivarverket.se/arbetsmiljo2009 

För frågor om rapporten, kontakta arbetsmiljöexpert Gunnar Sundqvist; telefon: 073-816 14 23.