Skip to main content

Arbetsgivarverket och SEKO tecknar det första avtalet i den statliga avtalsrörelsen

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 11:00 CEST

Arbetsgivarverket, medlemsorganisationen för de statliga arbetsgivarna och SEKO, har idag träffat ett avtal för cirka 16 000 statligt anställda SEKO-medlemmar. Avtalet löper på 24 månader och ger löneökningar i linje med övriga avtal i årets avtalsrörelse.

Det nya avtalet innehåller inte några individgarantier och lokala parter ska komma överens om utrymmet för löneökningar. Vid oenighet gäller att revisionsutrymmet ska beräknas som 405 kronor per heltidsanställd, dock lägst 1,75% på lönesumman. För hela SEKO-kollektivet innebär detta en löneökningsnivå på 1,81 procent per år vilket är marginellt högre än det så kallade märket.

- Det är glädjande att det funnits ett konstruktivt klimat mellan parterna vilket säkrat den fortsatta arbetsfreden. Överenskommelsen vidareutvecklar den individuella lönesättningen i den statliga sektorn genom avskaffade individgarantier, säger Monica Dahlbom, Arbetsgivarverkets förhandlingschef.

Kostnadsökningen för arbetsgivarna bedöms bli mindre än löneökningsnivån. Detta genom besparingar, bland annat i form av sänkt tak för sparad semester och att de så kallade garantidagarna i föräldraförsäkringen inte blir semesterlönegrundande. Genom överenskommelsen sker också vissa förändringar i Trygghetsavtalet. Möjligheten upphör att i vissa situationer kunna tacka nej till annat erbjudande om liknande anställning och istället välja pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet.

- Trygghetsavtalet är av stor vikt för både fack och arbetsgivare och är ett effektivt sätt att stödja uppsagda medarbetare och underlätta återinträdet på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kunnat rätta till inslag i Trygghetsavtalet som inte stödjer fortsatt arbete, säger Monica Dahlbom.

Avtalet innehåller också bland annat:

 • Tidssatta revisionstidpunkter vid lokal oenighet
 • Förlängda uppsägningstider när medarbetare säger upp sig till en månad med anställningstid upp till ett år, därefter två månader
 • Höjd nivå i sjukpenningen vid sjukskrivning mellan 90 och 364 dagar
 • Förstärkt dialog vid lönesättning av chefer
 • Partsgemensamt arbete inom:
  - lokal samverkan
  - stöd till lokal lönebildning
  - förändring och utveckling - ett konstant tillstånd
  - stöd till lokala parter i arbetstidsrelaterade frågor 
  - information om konsekvenser av fler deltidsanställningar

För mer information kontakta:

Lars Andrén, informationschef, 08-700 1315, 0702-87 31 27.