Skip to main content

Arbetsgivarverket tecknar nytt avtal med OFR/S,P,O

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 11:49 CEST

Arbetsgivarverket, medlemsorganisationen för de statliga arbetsgivarna, tecknade idag ett nytt avtal med förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O. Avtalet löper på 24 månader och ger löneökningar i linje med övriga avtal i årets avtalsrörelse. Avtalet berör cirka 92 000 statsanställda, bland annat inom Fackförbundet ST, Polisförbundet och Officersförbundet.

- Jag är glad att vi nått en överenskommelse som säkrar arbetsfreden och skapar spelregler för en fungerande lokal lönebildning byggd på individuell lönesättning, säger Monica Dahlbom, förhandlingschef på Arbetsgivarverket.

Det nya avtalet innehåller inte några individgarantier och lokala parter ska komma överens om utrymmet för löneökningar. Vid oenighet gäller att den årliga revisionen ska beräknas som 1,8 procent på lönesumman dock lägst 395 kronor. För hela OFR-kollektivet innebär detta en löneökningsnivå på 1,81 procent vilket är marginellt högre än det så kallade märket från tidigare förhandlingar på andra avtalsområden.

- Ramavtalen om löner inom den statliga sektorn kommer inte att ha några konstruktioner rörande individgarantier, det stärker den individuella lönesättningen som ett styrmedel för att uppnå verksamhetens mål, säger Monica Dahlbom, Arbetsgivarverkets förhandlingschef.

Kostnadsökningen för arbetsgivarna bedöms bli mindre än löneökningsnivån. Detta genom besparingar, bland annat i form av sänkt tak för sparad semester och att de så kallade garantidagarna i föräldraförsäkringen inte blir semesterlönegrundande. Genom överenskommelsen sker också vissa förändringar i Trygghetsavtalet. Möjligheten upphör att i vissa situationer kunna tacka nej till annat erbjudande om liknande anställning och istället välja pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet.

Avtalet innehåller också bland annat:

 • Tidssatta revisionstidpunkter vid lokal oenighet
 • Förlängda uppsägningstider när medarbetare säger upp sig till en månad med anställningstid upp till ett år, därefter två månader
 • Höjd nivå i sjukpenningen vid sjukskrivning mellan 90 och 364 dagar
 • Förstärkt dialog vid lönesättning av chefer
 • Partsgemensamt arbete inom:
  - lokal samverkan
  - stöd till lokal lönebildning
  - förändring och utveckling - ett konstant tillstånd
  - stöd till lokala parter i arbetstidsrelaterade frågor
  - information om konsekvenser av fler deltidsanställningar

För mer information kontakta:

Lars Andrén, informationschef, 08-700 1315, 0702-87 31 27.