Skip to main content

Ökade offentliga utgifter i regeringens vårproposition

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2009 15:59 CEST

- Regeringens vårproposition innehåller satsningar på kommunsektorn och arbetsmarknadsåtgärder för att möta en kraftigt försämrad samhällsekonomi. Det ökade budgetunderskottet har inte inneburit någon generell åtstramning för den statliga sektorn vilket är välkommet, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström.

Enligt regeringens prognos kommer arbetslösheten att stiga till nivåer som ligger nära 1990-talets högsta noteringar. Först under slutet av 2011 stiger sysselsättningen igen och arbetslösheten börjar minska.Den djupa lågkonjunkturen och den fallande sysselsättningen innebär ett ökat tryck på de offentliga finanserna vilket påverkar kommuner, ålderspensionssystem och staten. Detta innebär i sin tur att överskottet i det finansiella sparandet vänds till underskott under perioden.

För att hantera ökade satsningar på arbetsmarknadsåtgärder får Arbetsförmedlingen i vårpropositionen ett ökat anslag under 2009 på 300 miljoner kronor. Försäkringskassans anslag ökas med 600 miljoner kronor för att få balans i sin budget. Ett tillskott får också polisen med 150 miljoner kronor. Det är några exempel på myndigheter som får ökade anslag. Det finns också exempel på myndigheter som får minskade resurser men vårpropositionen innebär inte någon generell åtstramning för den statliga sektorn.

-Arbetsgivarverket är positivt till att den statliga sektorn kan se den närmaste tiden an med viss tillförsikt. Vi tror att det är en viktig och en riktig signal som vårpropositionen skickar för de viktiga samhällsfunktioner som den statliga sektorn upprätthåller, säger Göran Ekström.