Skip to main content

Stor majoritet av de statligt anställda mycket nöjda med sin arbetssituation

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 12:25 CEST

Över 80 procent av de statligt anställda är mycket nöjda med sitt arbete. Det visar nya siffror när Arbetsgivarverket med underlag från SCB specialstuderat den statliga sektorn i Arbetsmiljöverkets stora arbetsmiljöundersökning från i våras.

Läs rapporten i sin helhet här:
Arbetsmiljön i statlig sektor 2007 (pdf-fil, 2 MB)

Undersökningen omfattar förhållandet på arbetsmarknaden 2007. De 81 procent av de statligt anställda som var mycket nöjda med arbetet kan jämföras med samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden där motsvarande siffra var 76 procent.För statens del finns en mycket tydlig positiv utvecklingstrend. När Arbetsgivarverket började specialgranska statens del i arbetsmiljöundersökningen för år 1999 var andelen som var mycket nöjda 76 procent.

- Siffrorna visar att den statliga sektorn generellt sett har mycket bra arbetsförhållanden. Bland annat har arbetsgivare och fackliga organisationer de senaste åren arbetat mycket målmedvetet för att förbättra arbetsmiljön inom ett projekt kallat "Satsa friskt". Detta har stärkt en redan positiv utveckling, säger Arbetsgivarverkets generaldirektör Göran Ekström.

Staten avviker i positiv bemärkelse jämfört med samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden i en majoritet av de områden som undersökningen berör, exempelvis:

  • 76 procent av de statligt anställda upplever att de har ett mycket meningsfullt arbete (72 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 75 procent av de statligt anställda är mycket nöjda med sina arbetstider (63 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 74 procent av de statligt anställda upplever att de har ett fysiskt mycket lätt arbete (48 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 72 procent av de statligt anställda uppger att de själva kan bestämma när olika arbetsuppgifter ska göras (54 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 66 procent av de statligt anställda upplever arbetet som omväxlande (56 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 63 procent av de statligt anställda upplever arbetet som fritt och obundet (50 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)

Inom några områden finns en tydlig avvikelse i negativ bemärkelse jämfört med samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden, exempelvis:

  • 50 procent av de statligt anställda får inte uppskattning från kunder eller kollegor varje vecka (40 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden). Stödet från chefer är dock bättre i staten än på övriga arbetsmarknaden
  • 21 procent av de statligt anställda har blivit utsatta för våld eller hot om våld minst någon gång de senaste 12 månaderna (14 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 16 procent av de statligt anställda anser att de har för svåra arbetsuppgifter (12 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden)
  • 13 procent av de statligt anställda har upplevt att de blivit trakasserade på grund av kön någon gång det senaste året (8 procent för samtliga sysselsatta på arbetsmarknaden). Begreppet avser inte sexuella trakasserier utan exempelvis nedvärderande kommentarer eller att man på grund av kön inte tar notis om en persons mening.

För kommentarer, kontakta:
Göran Ekström, generaldirektör; 070-531 9955.

För frågor om rapporten, kontakta:
Gunnar Sundqvist, arbetsmiljöexpert; 073-816 1423.