Skip to main content

Ulf Bengtsson ny generaldirektör för Arbetsgivarverket

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 15:48 CET

- Jag är mycket glad över att vi kunnat rekrytera Ulf Bengtsson. Han är med sin bakgrund och sitt engagemang rätt person att tillsammans med Arbetsgivarverkets medlemmar, fortsätta det nytänkande och den arbetsgivarpolitiska utveckling som Arbetsgivarverket står för, säger Arbetsgivarverkets styrelseordförande Göran Tunhammar, i en kommentar.

Ulf Bengtsson är född 1956. Han är sedan 2008 generaldirektör i Försvarsmakten. Åren 2003–2008 var han budgetchef på Finansdepartementet. Han har totalt arbetat 15 år som tjänsteman inom regeringskansliet, främst med frågor rörande budget, ekonomistyrning och statlig förvaltning. Han har också arbetat på Riksrevisionsverket och är licentiat i statskunskap vid Göteborgs universitet.

Göran Tunhammar ser Ulf Bengtssons stora kunnande om de ekonomiska förutsättningarna för Arbetsgivarverkets medlemmar, som en stor styrka.

- Ulf Bengtsson har inte bara en gedigen kunskap om statsförvaltningens finansiering och de krav på effektivitet och hushållning som präglar verksamheterna. Han har också insikten om den avgörande betydelse som lönebildningen har som styrmedel för att utveckla verksamheterna, säger Göran Tunhammar.

Ulf Bengtsson framhåller att han känner en glädje över det förtroende han fått från Arbetsgivarverkets styrelse och att hans förväntningar på det nya uppdraget är stora.

- Jag vet av erfarenhet vilken oerhört stor betydelse Arbetsgivarverkets centrala avtal har för en väl fungerande lokal lönebildning inom den statliga sektorn. Jag vet också hur viktigt Arbetsgivarverket är som en arena för samverkan mellan medlemmarna. Det ska bli oerhört spännande att få arbeta med detta, inte minst kastas direkt in i hetluften i avtalsrörelsen under nästa år, säger Ulf Bengtsson.

För mer information kontakta:

Göran Tunhammar, styrelseordförande Arbetsgivarverket
Telefon: 0768-15 20 01

Lars Andrén, informationschef Arbetsgivarverket
Telefon: 0702-87 31 27