Skip to main content

Nya möjligheter att fortsätta utvecklingen av ett gott företagsklimat i Arboga år 2017

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2017 15:13 CET

Under årets första dagar skickades Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ut. Arboga kommun hoppas att alla företagare som fått enkäten tar sig tid att svara.

Arboga har ett gott företagsklimat och det är viktigt att så många företagare som möjligt svarar på enkäten så att Arboga kommun får underlag att bli ännu bättre.

-Vi vill att Arboga skall vara känt för ett gott företagsklimat och det är viktigt att vi på alla sätt underlättar för företagen att växa och må bra i Arboga, säger Anders Röhfors (M), kommunalråd i Arboga.

Arboga utvald till pilotkommun för att bli ännu bättre

Under år 2016 hade Arboga en fortsatt positiv utveckling av företagsklimatet och för att nå toppklass vill Arboga kommun fortsätta lägga fokus på detta.

Arboga har valt att satsa på att vara pilotkommun för att utveckla företagsklimatet ytterligare i samarbete med Svenskt Näringsliv. Efter en lyckad träff under hösten 2016 med ett 40-tal företagare, entreprenörer, tjänstemän och politiker hittade man flera förbättringsområden, där huvudpunkterna var:

  • Service, bemötande och myndighetsutövning. Hur kan den bli ännu mer företagsanpassad?
  • Samverkan för förbättrat företagsklimat. Hur kan Arboga kommun och företagen samarbeta för att öka stoltheten och förbättra attityderna?
  • Grundläggande förutsättningar för företagande i Arboga kommun. Hur kan man till exempel förbättra IT/Tele och underlätta kompetensförsörjning?

Resultatet av företagsträffen blev flera bra och konkreta idéer kring hur Arboga kan gå från ett bra företagsklimat till ett i toppklass.

Nytt samarbete mellan kommunen och företagarföreningarna

I pilotprojektet blev man överens om att skapa ett företagsklimat i toppklass och det arbetet ska Arboga kommun, Arbogas företag och företagarföreningar göra tillsammans.

-Det går bra för företagsklimatet i Arboga enligt Svenskt Näringslivs undersökning. Men vi kan inte luta oss tillbaka. Nu gör vi en satsning tillsammans med företagarföreningarna, vilket är nytt och spännande, säger Göran Dahlén, näringslivschef i Arboga kommun.

Fakta om rankingen av företagsklimatet

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomförs under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Källa: Svenskt Näringsliv

Läs andra nyheter om företagsklimatet i Arboga

Stor uppslutning kring gemensamt arbete för ett ännu bättre företagsklimat

Fortsatt positiv utveckling för företagsklimatet i Arboga