Skip to main content

Stureskolan och läraren Andreas Wenngren blir Skolambassadör för EU 2016

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 09:00 CEST

Läraren Andreas Wenngren blir Skolambassadör för EU 2016.

Andreas Wenngren, lärare på Stureskolan i Arboga, är en av 27 lärare i Sverige som utbildas till Skolambassadörer för EU 2016. Nu bär det av till Bryssel för att studera EU:s institutioner på plats.

I rollen som Skolambassadör för EU ska Andreas inspirera och stödja sina kollegor på Stureskolan och övriga kommunen i arbetet med att undervisa om EU, Europa och den europeiska dimensionen. Han ska ta initiativ till aktiviteter och fungera som dörröppnare för sina kollegor gentemot myndigheter och organisationer.

- Det känns oerhört roligt att få möjlighet att verka för vårt gemensamma Europa. Jag vill lyfta fram EU-relaterade frågor och sprida kunskap om EU:s centrala värden. Mitt fokus kommer ligga på integration, solidaritet, internationaliseringsarbete och kontakter mellan näringsliv och skola. Det är också områden som är aktuella just nu inom EU, säger Andreas.

Regeringen och Europaparlamentet är två av aktörerna bakom utbildningen

Det är inom ramen för fortbildningssatsningen ”Lär mer om EU” som EU-kommissionen, Sveriges regering, Europaparlamentet och Universitets- och högskolerådet satsar resurser för att utbilda lärare. Under åren 2010-2014 utbildades 148 lärare till skolambassadörer för EU. Under 2016 genomförs en ny omgång av utbildningen och där är alltså Andreas Wenngren och Stureskolan en av 27 antagna lärare och skolor.

- Det är bara att se på utvecklingen i och runt om Europa och även Sverige för att förstå vikten av att arbeta med EU-relaterade frågor. Segregation, högerextremism och utanförskap ökar. Vi måste lära oss mer om EU, kanske främst ur ett demokratiperspektiv, så att vi verkligen kan möta denna utveckling med kunskap, solidaritet och förståelse, säger Andreas.


För mer information, kontakta

Andreas Wenngren, lärare Stureskolan, telefon: 0589-876 01, e-post: andreas.wenngren@edu.arboga.se

Joakim Peimer, rektor Stureskolan, telefon: 0589-872 68, e-post: joakim.peimer@arboga.se