Skip to main content

Temadagar för att öka ungdomars medvetenhet kring risker med droganvändning

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2016 11:37 CET

Den 17 och 18 februari arrangeras Ung & Trygg för elever i Arbogas skolor. Temadagarna ska öka medvetenheten om riskerna med droganvändning och diskutera ungdomars frågor utan pekpinnar.

Ung & Trygg riktar sig till elever i årskurs 5 till 9. På programmet står föreläsningar om tobak, alkohol, doping och kriminalitet. För årskurs 9 arrangeras workshops med organisationen CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

- Processledarna är unga vuxna och ger eleverna möjlighet att diskutera alkohol och andra droger på ett annorlunda sätt än de är vana vid, säger Ulrika Hellström vid Ungdomskontakten Arboga kommun.

Dagarna avslutas med en kväll för föräldrar

Ung & Trygg avslutas med en kväll för föräldrar den 18 februari på Brandsta ungdomsgård. Där får föräldrar möjlighet att ta del av elevernas redovisningar från Ung & Trygg-dagarna. Dessutom gästas Brandsta av Tomas Öberg, som är aktuell med boken ”En man – flera liv”, en berättelse om Tomas eget liv och hur han har lyckats vända ett destruktivt beteende. Tomas kommer att prata med ett föräldraperspektiv på frågor om alkohol och droger. Arbogas kommunpolis Jan Sköldberg deltar också under kvällen.

Ung & Trygg är ett samverkansprojekt

Ung och Trygg är ett projekt som arrangeras i samverkan mellan Arboga kommun, Ungdomsfullmäktige och Brottsförebyggande rådet. Liknande dagar har arrangerats tidigare år med teman som det grova våldet och trygghet på sociala medier.


För mer information, kontakta:

Ulrika Hellström, pedagog/fältarbetare vid Ungdomskontakten, Arboga kommun. Telefon: 073-765 73 83, e-post: ulrika.hellstrom@arboga.se

Agnetha Larssohn, behandlare/ungdom vid Individ och familjeomsorgen, Arboga kommun. Telefon: 0589-873 50, e-post: agnetha.larssohn@arboga.se