This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Arcona bygger Sandviks nya huvudkontor

Arcona har fått i uppdrag av Alecta att utföra en hyresgästanpassning för Sandviks nya huvudkontor i World Trade Center.

Arcona bygger om de 2500 kvm, fördelade på två huskroppar, som Sandviks huvudkontor flyttar in i efter sommaren. Byggprojektet startar i slutet av mars och beräknas vara färdigställt till september 2012.

Projektchef för Arcona är Per Karlsten som tidigare ansvarat för fler av de byggprojekt Arcona utfört åt Alecta/Newsec. För närvarande byggs också kvarteret Skravelberget Större 19 om och på under ledning av Karlsten.

Byggherreombud är Mikael Lockner - regionchef på Fastighetsutveckling & Projekt vid Newsec Asset Management.

För mer information:
Per Karlsten, projektchef, tel 08-601 21 44, e-post: per.karlsten@arcona.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Arcona bygger och utvecklar fastigheter i Stockholm och Uppsala och är sedan årsskiftet 2013/14 en del av Veidekke-koncernen. Arcona Lean Construction genomför byggentreprenader i nära samverkan med kunder och leverantörer. Metoden Lean Construction säkerställer effektivitet och kvalitet. Med tidig samverkan och långsiktiga relationer läggs fokus på maximalt kundvärde. Arcona Projektutveckling arbetar med utveckling och förädling av fastigheter. Vi hjälper fastighetsägare att höja värdet på sina fastigheter genom att identifiera potentialer och genomföra utvecklingsprojekt. BSK Arkitekter och Exengo Installationskonsult ingår som strategiska kompetenser i koncernen. 2019 omsatte Arconakoncernen ca 2 miljarder SEK.

Presskontakt