Skip to main content

Arcona bygger vidare på Djurgården

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2013 10:43 CEST

Arcona har fått i uppdrag av Waxholmsbolaget att uppföra en ny terminalbyggnad för Djurgårdsfärjan vid Allmänna Gränd på Djurgården. Byggnaden som kommer att innehålla utrymmen för biljettförsäljning och personalutrymmen skall vara färdigställd i maj 2014.

Arkitektens – Ljung Arkitekter – tanke är att ge besökare till Djurgården en tydlig angöringsplats som också blir en välkomnande gest från vattnet inför mötet med innerstadens stora gröna lunga.

Fasadmaterialet kommer att bestå av betongelement och glas i runda former och taket kommer att skjuta ut och bilda ett stort skärmtak runt byggnaden. I entreprenaden ingår även markarbeten för nya spärrar samt en angöringsplats för båtarna.


Arcona är ett Stockholmsbaserat företag som bygger och utvecklar fastigheter i Stockholm och Uppsala. Verksamheten är organiserad i tre affärsområden. Arcona Lean Construction projekterar och bygger i nära samarbete med både kunder och leverantörer enligt metoden Lean Construction. Metoden innebär att man – med en djup förståelse för kundens verksamhet - från tidiga skeden kan ta ett helhetsansvar för projektet och genomföra det på ett effektivt sätt. Arcona Concept arbetar med fastighetsutveckling, både i egen regi, med partners och som konsulter. Arcona Living utvecklar och genomför bostadsprojekt från idé till slutförsäljning.
BSK Arkitekter och Exengo Installationskonsult ingår också som strategiska resurser i koncernen.
Arconakoncernen omsatte ca 1 miljard SEK under 2012.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy