Skip to main content

Moderaterna - Anna Kinberg Batra, finansutskottets ordförande och gruppledare debatterar i Åre

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 07:29 CET

Anna och Peter Norman, finansmarknadsminister, har nyligen kommit med arbetsgruppen "Trygga tillsammans" rapport, där de propagerar för statligt ägande. Nya moderaternas slutsats är att ägandet och driftsformerna bör prövas från fall till fall utifrån tillgänglighet, kvalitet och samhällsnytta. Det gemensamma ägandet är, och bör förbli, starkt i Sverige och är en viktig motor i samhället.

Anna Maria Kinberg Batra, är politiker, civilekonom och PR-konsult. Hon är Moderaternas gruppledare i rikdsdagen. Anna har varit ledamot av Skatteutskottet, Näringsutskottet, ordförande i EU-nämnden och sedan 2010 är hon ordförande i Finansutskottet.

Anna skrev nyligen i en debattartikel i Dagens Industri - att man i årets budget fortsätter att förbättra för företagen med bland annat sänkt bolagsskatt och införandet av investeraravdrag. Enligt OECD är bolagsskatten den skatt som är mest skadlig för ett lands tillväxt. Sänkt ­bolagsskatt leder därför till tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Med investeraravdraget kan privatpersoner göra ett skatteavdrag motsvarande halva anskaffningsutgiften, upp till 650 000 kronor, vid köp av andelar i mindre företags bildande eller vid en nyemission. Så underlättar vi för små och växande företag vid kapitalanskaffning när det är svårt att få tag på kapital.

- Vi ser framemot Annas deltagande i Åre och att hon delar med sig av sina recept på framgång och höra hur hon klarat av utmaningar som dykt upp under karriären. Vi är också nyfikna att höra hennes syn på statligt ägande och de förbättringar som kommer för företagen med sänkt bolagsskatt och investerarbidrag, Jens Edlund, partner Deloitte, initiativtagare Åre Kapitalmarknadsdagar.

Åre Kapitalmarknadsdagar är ett arrangemang, som erbjuder en neutral arena och för samman utvalda företag med de mest omfattande nätverk av passande potentiella investerare/finansiärer. Dessutom kommer ledande företrädare för några av de intressantaste och mest aktuella noterade bolagen i Sverige presentera sina rapporter och nyheter. På plats finns ägare och koncernledningar, viktiga svenska och norska aktörer och intressenter samt några av de bästa tillväxtbolagen i Skandinavien. Årets arrangemang går av stapeln på Copperhill Mountain Lodge. För fjärde året arrangeras denna mötesplats, en unik möjlighet att knyta kontakter och skapa nätverk utifrån temat Impact Investments. Noterade bolag rapporterar och intervjuas. Tillsammans med ett antal intressanta skandinaviska aktörer, representanter från Sveriges departement, riskkapital, investerare och finansiärer som genomför paneldebatter och diskussionsforum skapas två av de bästa kapitalmarknadsdagarna 2013.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy