Gasellföretag för tredje året i rad!

Pressmeddelande -

Gasellföretag för tredje året i rad!

VD Mikael Karlsson (t.v.) och styrelseordförande Jan Aronson (t.h.) på plats på Gasellfesten i Göteborg, 24 november 2015.


År 2015 firar ArkivDigital inte bara 10-årsjubileum, utan även ett ”hat-trick” i Gasell-utmärkelser från Dagens Industri. Ytterst få av Sveriges aktiebolag har så stark och ihållande tillväxt att de utnämns till Gasellföretag mer än en gång. Hos ArkivDigital sitter nu tre Gasell-diplom på väggen.

I ArkivDigitals internettjänst har tusentals släktforskare och andra historieintresserade gjort upptäckter om sina förfäder, sin hembygds historia, militärhistoria och annat som rör livet förr. Med så mycket som 57 miljoner bilder är möjligheterna lika obegränsade som källmaterialen är många. Och antalet bilder växer ständigt – hela 600 000 nya bilder publiceras varje månad.

- Återigen får vi ett kvitto på att vi är ett företag som växer och utvecklas i snabb takt, säger ArkivDigitals VD, Mikael Karlsson. Vi är oerhört stolta över den bedrift vi har åstadkommit.
Nu siktar vi in oss på fortsatt utveckling och fler gemensamma framgångar!


På Gasell-diplomet framgår följande:

Gasellföretagen bidrar till att skapa nya jobb i Sverige.

En Gasell har:

Offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
En omsättning som överstiger 10 Mkr.
Minst tio anställda.
De senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
Under samma period minst fördubblat sin omsättning.
Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
En Gasell har också sunda finanser.


www.arkivdigital.se

Di Gasell: http://dagensindustri.se/gasell

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


________________________________________________________

Arkiv Digital AD AB digitaliserar historiskt källmaterial med nyaste teknik och tillhandahåller bilderna via internet åt historiker, släkt- och hembygdsforskare och andra intresserade. Bolaget startade 2005 och har ca 35 anställda och 370 aktieägare.

Presskontakt

Mikael Karlsson

Presskontakt VD 070-4968705