Pressmeddelande -

DriveLAB Stockholm växer och satsar på utbildning, innovation och nära samarbeten för att främja svensk fordonsindustri

DriveLAB Stockholm växer och stärker sin position. Training Partner Nordic AB tecknar ett nytt 10-årigt avtal för utbildningslokaler och kontor på 5 600 m². Parallellt finns långtgående planer på att bygga en tredje testbana och ett hotell i anslutning till utbildningslokalerna planeras inom kort. Med dessa förändringar och en total upprustning av Motortown tar DriveLAB ytterligare ett steg i riktningen att bli en unik och inspirerande arena för framtidens fordonsindustri.

DriveLAB Stockholm är ett koncept utvecklat av fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB. Bolaget äger ca 240 hektar mark i direkt anslutning till Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport. I en snabbväxande region med ett av Sveriges strategiskt bästa lägen mellan Stockholm och Uppsala ligger DriveLAB med fokus på utbildning, forskning, miljö och marknadsaktiviteter.

– Utvecklingen av DriveLAB har visat sig vara både lönsam och efterlängtad. Med två, snart tre, testbanor i världsklass tillgodoser vår anläggning behov hos forskare, Polisen, utbildningsföretag m.fl. Här ger vi aktörer inom fordonsindustrin en plats att utveckla och testa nya lösningar och produkter som bidrar till en fordonsindustri anpassad för framtidens behov säger Dieter Sand, VD på Arlandastad Holding.

Training Partner AB utövar kompetens- och affärsutveckling främst inom fordonsindustrin och är idag ett av de största utbildningsföretagen i Sverige. Med ett hyresavtal om 5 600 m² och sitt huvudkontor i DriveLAB Stockholm hoppas företaget kunna locka kunder från hela Norra Europa. Training Partner hyr Test Track 1 och under 2012 genomförde företaget drygt 60 000 utbildningsdagar.

– Helhetskonceptet med moderna lokaler i direkt anslutning till testbanor invid Arlanda flygplats gör DriveLAB till ett nav för utbildning och events inom fordonsbranschen. Här kommer den svenska fordonsbranschen att utvecklas säger Patrik Lundstedt, CEO på Training Partner.

Förutom att vara ett nav för utbildning och utveckling inom trafiksäkerhet och grön transport, är DriveLAB en marknadsplats. Området lämpar sig väl för produktdemonstrationer och produktlanseringar. Planerade showrooms och demoytor i direkt anslutning till testbanorna skapar en dynamisk miljö för olika evenemang.

– DriveLAB Stockholm är ett världsunikt fastighetsprojekt och med tillgång till över 80 hektar oexploaterad mark öppnar sig oändliga möjligheter. Att testverksamheten expanderar med nya banor och att servicen i området utvecklas är viktigt därför bygger vi inom kort en terrängbana, och parallellt finns långt framskridna planer på ett hotell i anslutning till Motortown avslutar Dieter Sand.

För mer information kontakta:
Dieter Sand, VD på Arlandastad Holding AB, dieter.sand@arlandastadholding.se, 072-225 37 71

072-225 37 71

SNABBFAKTA DriveLAB
DriveLAB är en modern anläggning för aktörer inom fordonsindustrin och ligger i direkt anslutning till Arlanda flygplats mitt emellan Uppsala och Stockholm med fokus på utbildning, utveckling och marknadsaktiviteter. DriveLAB Stockholm ägs och drivs av det privatägda fastighetsutvecklingsbolaget Arlandastad Holding AB.

  • Test Track 1 - Byggdes 2012 och Jonas Jarlemark, tek.lic i fordonsdynamik vid KTH, har specialdesignat utbildningsanläggningen så att en rad olika tester kan utföras på den. Banan är Sveriges modernaste testbana och lämpar sig för utbildning, där smartare och mer ekonomisk körning med står i fokus. Test Track 1 hyrs till största delen av Training Partner.
  • Test Track 2 – Banan byggdes 2010 och är utformad, som ett aggregat av det svenska landsvägsnätet, för att på bästa sätt kunna testa de utmaningar som yrkesförare möter. Syftet är att skapa säkrare förare i trafiken. Här bedriver Länspolisen i Stockholm utbildningsverksamhet. Elways som utvecklar system för att, under färd, mata fordon med elektricitet använder banan för forskning och tester. Exempel på andra aktörer som använder Test Track 2 för fordonsutveckling, mekaniska tester och kurser är KTH, Öhlins och SMC (Sveriges MotorCyklister)
  • Motortown – Är idag hjärtat av DriveLAB. Här ligger moderna utbildningslokaler och kontor. Det fungerar som ett center för olika verksamheter inom fordonsindustrin med huvudsakligt fokus på utbildning.
  • Marknadsplats – Här finns utmärkta möjligheter, med ett oöverträffat läge i direkt anslutning till Stockholm Arlanda flygplats, för produktdemonstrationer, lanseringar och events.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


<p>Arlandastad Holding AB är ett fastighetsutvecklingsbolag som skapar konceptuella plattformar för att utveckla Sveriges första flygplatsstad. Bolaget äger 237 hektar mark i direkt anslutning till Arlanda flygplats. I en snabbväxande region i ett av Sveriges strategiskt bästa lägen mellan Stockholm och Uppsala utvecklar vi attraktiva miljöer för möten, kommersiella intressen, forskning och utbildning.</p>

Presskontakt

Dieter Sand

Dieter Sand

Presskontakt VD 072 - 2253771