Skip to main content

Busstrafiken i Stockholm Norrort

Nyhet   •   Feb 08, 2013 13:59 CET

Vi beklagar de problem som busstrafiken i Norrort orsakat under senare tid.

Den 7 januari tog Arriva, som trafikentreprenör på SL:s uppdrag, över ansvaret för trafiken i Norrort, dvs. Danderyd, Täby, Vaxholm och Österåker. I samband med trafikstarten uppdagades att det fanns brister i såväl Arrivas som SL:s planering. Här kan du läsa mer om vår handlingsplan för arbetet med att åtgärda problemen och få trafiken att flyta normalt från och med början av mars.

Handlingsplan

  • Fordon. Under vecka sju inleder Scania ett arbete för att komma till rätta med de problem med backventilen i bränslesystemet som lett till bränslebrist på en stor del av de bussar Arriva övertagit. Detta arbete beräknas vara avklarat vecka 10.

  • Bussramper. I samband med övertagandet uppdagades att de så kallade bussramperna (som förser bussarna med el och värme under natten) på den befintliga depån i Täby inte fungerar i relation till moderna bussmodeller, vilket bland annat har resulterat i att bussar blivit stående strömlösa på morgonen i samband med att de ska tas ut i trafik. I april kommer byggnationen av helt nya bussramper att påbörjas. Fram till dess installeras ett elverk som kopplas till bussrampen för att säkerställa bussuttaget på morgnarna. Vi har även hyrt in extrapersonal som manuellt säkerställer bussuttaget.

  • Kommunikationsradioutrustning. Kapacitetsbrist i kommunikationsradioutrustningen har bidragit till långa kontakttider mellan förarna och trafik- och informationsledningen. Detta åtgärdas delvis genom att vi ersätter delar av radiokommunikationen med telefon.

  • Körscheman. Ett nytt så kallat tjänstepaket - dvs. körscheman - håller på att utarbetas. Detta är ett omfattande arbete som tar tid. Det nya tjänstepaketet gäller från och med vecka 10 och kommer att bidra till en mer stabil trafiksituation i hela området.

Under perioden fram till mars fokuserar vi på de områden som vi vet är särskilt känsliga för störningar i kollektivtrafiken, främst Ljusterö, Österskär och Vaxholm.

Trafikläget kommer att förbättras dag för dag men vi kan inte utlova en fullgod trafik förrän aktiviteterna i handlingsplanen är åtgärdade, vilket ska ske i början av mars.

Det går inte att göra de störningar som drabbat dig som resenär ogjorda men vi försäkrar att allt som är möjligt görs för att lösa situationen.

Tack för ditt tålamod!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy