Skip to main content

Danderyds kommun väljer Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst!

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2016 09:12 CEST

Syftet med att inrätta ett kontaktcenter och att införa Artvise Kundtjänst och Artvise e-Tjänst kan sammanfattas med tre ord; förenkla, förbättra och effektivisera. Servicegraden till kommuninvånarna ökar genom att många ärenden kan lösas direkt i kontaktcenter.

Även tidsåtgången minskar för att hantera enkla frågor och ärenden, vilket är positivt för kommuninvånarna och sparar resurser för kommunen.

För att möta framtidens utmaningar krävs snabbare handläggning och ökad servicegrad vilket innebär att ett effektivt och lättarbetat stödsystem för medarbetare i kontaktcenter blir allt viktigare.

-Vi ser mycket positivt på att ytterligare en kommun väljer våra programvaror för att uppnå ökad service för kunder/medborgare, säger Lars Ögren, VD på Artvise AB.

Om Artvise AB

Artvise är ett It-bolag som levererar lösningar, produkter och kvalificerade tjänster inom området ECM (Enterprise Content Management) och som tillsammans med sina kunder utvecklar och genomför verksamhetsförbättringar med modern informationsteknik. Förutom en strategi att leverera konsulttjänster har Artvise även som mål att ta fram och erbjuda egna programvaror inom ECM-området.

Se mer på: www.artvise.se

Bifogade filer

PDF-dokument