Skip to main content

Morgondagens vårdavdelning är både effektiv och säker

Nyhet   •   Okt 03, 2012 16:06 CEST

På morgondagens vårdavdelning ingår personal, patienter och system i ett smidigt flöde. Patienten är i fokus, väntetider och onödiga steg är reducerade till ett minimum och alla har fullständig överblick hela tiden. Önskedröm eller verklighet? Snart är det verklighet.

– Det primära är att undvika dubbel administration. Du måste säkerställa att uppdateringar som görs på ett ställe automatiskt slår igenom i alla andra system. Det minimerar risken för felaktiga inmatningar vilket stärker patientsäkerheten. Samtidigt undviker man att personalen använder alltför mycket dyrbar vårdtid vid datorskärmarna med att logga in och ut i system och att mata in samma patientdata på flera ställen, säger Jesper Mathiesen. Differentierade patientkallelser ingår också i morgondagens vårdavdelning. På fler och fler platser planerar man enligt Jesper Mathiesen att låta vissa uppgifter hanteras av andra personalgrupper för att frigöra mer tid för den sjukvårdsutbildade personalen till den egentliga patientvården.
 – I den ideala världen ”uppfostras” patienterna till att använda serviceknappen när det handlar om service som att få ett glas vatten, och anropsknappen när debehöver få tag på sjuksköterskan. Systemmässigt är vi redo att stödja detta nu.

Helhet istället för vattentäta skott
– Med morgondagens vårdavdelning skapar vi integration bland befintliga och nya lösningar och säkerställer att alla relevanta data följer med patienterna överallt. Man kan säga att systemen arbetar för helheten i stället för i separata enheter och därmed stödjer det kliniska arbetet och patientsäkerheten på ett optimalt sätt. Målet är att skapa ett smidigt arbetsflöde där osäkerheten vid muntliga besked och gula lappar är borta, och där alla system och processer arbetar för en enda sak – patienten. Patienten och patientens säkerhet står i centrum på morgondagens vårdavdelning, förklarar Jesper Mathiesen.Morgondagens vårdavdelning samlar visualisering, överblick och koordinering på ett enda ställe och gör det tillgängligt för den relevanta personalen, när och var behovet finns. Det betyder bl.a. att sjuksköterskor får väsentligt mer målinriktad information på sina handenheter. Förutom patientkallelse rör det sig exempelvis om medicinska larm och provsvar som gäller de patienter han eller hon har ansvar för. Patientankallelsen visas dessutom med typangivelse och prioritet så att sjuksköterskan snabbt kan avgöra om patienten måste ses till här och nu.
– Totalt sett undviker man många onödiga steg och gör det möjligt att anpassa arbetet bättre så att det blir mer tid över för patienterna. Det betyder också att patientkallelser ersätts med patientkommunikation. Patienterna är inte längre nummer på ett rum utan kan presenteras med namn och personnummer samt rums- och sängnummer. Patienter och personal kan också kommunicera via telefon, vilket bidrar till att stärka upplevelsen av personlig vård, säger Jesper Mathiesen.

Bättre spårbarhet
 – Att alla patientdata finns samlade och lättillgängliga på ett enda ställe ökar dessutom spårbarheten. Om en patient får ett smittsamt virus kan personalen se vem som har varit inblandad i aktiviteter med den aktuella patienten i samband med kallelse och omedelbart sätta in förebyggande åtgärder. Alla relevanta data om patienter och behandlingsaktiviteter kan presenteras på storskärmar, t.ex. Cetrea Patient Ward. Denna gemensamma visualisering har visat sig ha stor betydelse för koordinationen på avdelningarna. Den ger en blixtsnabb överblick av vilka aktiviteter som är planerade för patienterna och när det är planerat att patienten kan skrivas ut.
– Den visuella överblicken med ständigt uppdaterad information förbättrar resursplaneringen och skapar lugn och ro. Storskärmarna hämtar data direkt från de relevanta systemen och ger därmed alltid en korrekt ögonblicksbild. Plötsliga förändringar slår igenom omedelbart på storskärmen och på den relevanta personalens handenheter, även utanför avdelningen. Det kan vara den förbeställda transportören som automatiskt får besked om att patienten har flyttats till en annan avdelning, personalen som får instruktioner om att göra patienten klar för hämtning när transportören är på väg eller operationsteamet som får besked om att patienten är försenad, säger Jesper Mathiesen.