Skip to main content

Nyckelfritt på nytt, modernt äldreboende

Nyhet   •   Jun 30, 2010 11:22 CEST

Ett nytt och modernt äldreboende håller just nu på att byggas på Ljungplan i Kiruna. Här ska tekniken ersätta nycklarna för de boende. Lösningen har tagits fram av Phoniro Systems tillsammans med kommunikationsföretaget Ascom. Äldreboendet på Ljungplan blir bland de första att installera det nya nyckelfria boendet.

I början av 2011 kommer det nya och moderna äldreboendet att invigas på Ljungplan i Kiruna. Här är tanken att äldre med funktionshinder, demens och stort behov av daglig hjälp och tillsyn ska flytta in. För såväl de boende som för personalen är lösningen med ett nyckelfritt boende och trygghetslarm en del i arbetet för att skapa god omvårdnad. 

- Vissa av våra boende kommer att lida av demens och ha svårt att hitta till sitt eget rum. För dem är risken stor att de går in i fel rum och kanske lägger sig i någon annans säng. Det nyckelfria boendet minskar den risken genom att varje boende får en bricka som känner av när han eller hon närmar sig sin egen dörr. Dörren låses då upp automatiskt, säger Vivianne Zakrisson, enhetschef för det nya äldreboendet i Kiruna.

Brickan kan den boende fästa på t ex sitt armband eller hänga runt halsen. En sensor ovanför den boendes dörr känner av när personer med behörighet att komma in i rummet närmar sig, och dörren låses upp automatiskt. Dörren är aldrig låst inifrån.

Lösningen har Phoniro Systems tagit fram i samarbete med Ascom. Ascom levererar det IP-baserade trygghetslarmet och Phoniro Systems har tagit fram tekniken bakom nyckeln.

- Även om vårdpersonalen har bra koll på de boende, händer det förstås att nycklar tappas bort och låsen måste bytas eller att en dement person går in i fel rum eller lämnar boendet utan personalens vetskap och inte hittar tillbaks. Med det nyckelfria boendet undviker man inte bara dessa situationer. Ytterligare en fördel är att systemet loggar och registrerar vem som har öppnat dörren och när. Det i sin tur gör att tillsynen av de boende blir ännu bättre, säger Johan Zetterström på Ascom.

IP-baserat larm
Det nyckelfria boendet är en del i Ascoms kommunikations- och larmlösningar anpassade för äldreomsorgen.  På det nya äldreboendet i Kiruna kommer man även att installera IP-baserade larmenheter som ger personalen snabb information när en boende larmar och var den befinner sig. Systemet gör det även möjligt att prata med den som larmar.  Väl på plats, närvaromarkerar personalen och behöver de assistens larmar de enkelt på kollegorna.

- Vi bygger ett modernt serviceboende som ska ge bra omvårdnad och tillsyn till äldre personer med stort behov av hjälp. Här ser vi att hjälpmedel blir allt viktigare i takt med att de boende på våra äldreboenden blir allt äldre och i behov av allt mer hjälp, säger Vivianne Zakrisson.

Kostnadseffektivt system
En stor fördel med Ascoms system är att kommunen kan använda sin befintliga administration och sina centrala nätverk och koppla på larm- och telefonilösningarna för respektive servicehus.

- Det gör att installationen av våra system blir väldigt kostnadseffektiv. Servicehusen får ett säkert system som bidrar till att öka tillsynen och omsorgen om de boende, säger Johan Zetterström.

Phoniro Systems är ensam på marknaden om att erbjuda den trådlösa lösningen som kallas Ascom teleCARE IP med RFID-nyckel. Lösningen har väckt stort intresse och håller just nu på att projekteras i Kiruna, Luleå, Sollefteå och Huddinge.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy