Skip to main content

Ascom förbättrar patientvården med patientanrop via IP-telefoni (VoiP)

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 10:00 CEST

Ascom har just lanserat en ny version av sitt patientanropssystemet för tyst vårdmiljö, teleCARE IP, nu vidareutvecklad med IP-baserat tal (VoiP). Via lösningen kan personal och patient kommunicera med varandra oavsett var de befinner sig inom byggnaden. Detta främjar den ökade mobiliteten bland personal på sjukhus och särskilda boenden och därmed patientvården. 

Ascom har tagit ännu ett viktigt steg i utvecklingen av innovativa lösningar, som förenar effektivitet och hög kvalitet inom sjukhus- och vårdsektorn. Ascom har just lanserat en ny version av patientanropssystemet Ascom teleCARE IP med röstfunktionalitet, som låter personal och patient kommunicera från olika platser i samma byggnad. Ascom teleCARE IP, som idag används av flera sjukhus och särskilda boenden, väntas med den nya funktionaliteten ytterligare bidra till effektivitetsvinster genom talfunktionalitet.

Ascom teleCARE IP är en kommunikationsplattform, som kombinerar traditionella patientanropsfunktioner med styrkan i IP-teknologin. Funktionen gör samspelet mellan patient och personal ännu smidigare, eftersom det nu går att komma i kontakt och kommunicera genom talkommunikation vid patientanrop. Systemet ger också möjlighet till ljudutlöst patientanrop vilket innebär att patientrummets akustik övervakas och anrop kan påkallas av patient utan tryck på fysisk knapp. Personal får direktmeddelande i sin handenhet i samma stund som patienten kallar på hjälp från sitt rum och kan då kommunicera med patienten via sin trådlösa telefon. Lösningen har även, om så tillåts av verksamheten, medlyssningsfunktion och  möjlighet att ringa till patienten, utan att patienten själv aktiverar samtalet.

- Den nya teleCARE IP–lösningen med tal (VoIP) främjar nya och flexibla arbetsprocesser och har en mängd funktioner, som underlättar för personal och patienter på sjukhus och särskilda boenden. Det är viktigt att tillgängligheten och tryggheten bevaras när personalens mobilitet och effektivitet ökar, och det är just det som är centralt i den nya teleCARE IP-lösningen, säger Mikael Sundebäck, produktchef hos Ascom. 

Förutom den uppenbara nyttan ger teleCARE IP med tal också en mängd infrastrukturfördelar. Utrustningen går att flytta och nya användare, rum och platser kan läggas till efterhand, och där nätverk finns tillgängligt behövs minimal ledningsdragning, vilket ger stora kostnadsbesparingar. Lösningen kan utvidgas linjärt utan att extra centralutrustning behövs, så att man endast behöver investerar i rumsutrustning, t.ex. om man bygger ut en avdelning.

Kommunikationen mellan personalen och mellan personal och patient sker via telefoner och anropspaneler. Såväl anropsenheter som telefoner som används i systemet är anslutna till nätverket och kommunicerar via VoiP- som SIP-klienter. Systemets nätverksuppbyggnad gör det möjligt att koppla samman många avdelningar och t.o.m  hela verksamhetsorter i ett stort gemensamt system. Detta för förenklad administration och systemövervakning.

- Genom att nyttja IP-telefoni (VoiP) kan man få ner kostnaderna för kommunikation och infrastruktur i sjukhus- och vårdsektorn, eftersom alla samtal skickas över det befintliga nätverket, man slipper därmed att underhålla isolerade system med tillhörande eget kablage så som i äldre traditionella bussbaserade system. Ascom teleCARE IP använder den befintliga infrastrukturen och kräver därför inte ytterligare investeringar, det skapar ett system med högre tillgänglighet och möjlighet till övervakning till en minimal investering, säger Mikael Sundebäck från Ascom.

Ascom Wireless Solutions är marknadsledande inom trådlös internkommunikation för bl a sjukvården, tillverknings- och processindustrin samt säkerhets- och servicebranscherna. Mer än 75 000 system är installerade hos ledande företag och offentliga verksamheter runt om i världen. Företaget erbjuder ett brett sortiment av professionella kommunikationslösningar. Tillförlitlig kommunikation av tal, meddelanden och larm säkerställs genom egen produktutveckling och implementering av etablerade standards såsom DECT, IP-DECT och VoWLAN i kombination med integration av kundernas befintliga informationssystem.

Företaget grundades på 1950-talet och har sitt huvudkontor i Göteborg med totalt 1 160 anställda världen över. Ascom Nordic är en del i Ascom Wireless Solutions som är en del av Ascomkoncernen och som är listad på den schweiziska börsen. Ascom Nordic har 117 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy