Skip to main content

Ascom ingår strategiskt partnerskap med GE Healthcare i Europa

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2017 12:03 CET

Partnerskapet mellan Ascom och GE Healthcare omfattar distribution av Ascoms Digistat-lösning till intensivvårdsavdelningar över hela Europa. Lösningen, som är specialdesignad för intensivvårdsenheter, gör det möjligt för sjukvårdspersonal att få översikt över patienternas status i nära realtid direkt i sin smartphone.

Digistat Patient Watch är en innovativ lösning för larmhantering, utvecklad baserat på Ascoms stora kunskaper om kliniska arbetsflöden, mobilitet och anslutning. Lösningen är utvecklad specifikt för intensivvårdsavdelningar och distributionspartnerskapet med GE Healthcare gör att sjukvårdspersonal över hela Europa kan dra nytta av det. Samarbetet mellan GE och Ascom är en utökning av det globala partnerskap som redan finns mellan de båda företagen.

Alarmtrötthet är ett vanligt fenomen på många intensivvårdsenheter. På traditionella intensivvårdsenheter är varje patient uppkopplad mot upp till tio medicintekniska produkter – från monitorer till ventilatorer och infusionspumpar. Utrustningen ger vårdpersonalen viktig patientdata och sänder larm när personalen behöver ingripa.Men eftersom personalen utsätts för upp till 1 000 larm per skift[1] kan detta ibland leda till larmtrötthet, och i upp till 99 procent av fallen är larmen falsk-positiva och kräver inget ingripande[2].

Den nya lösningen för larmhantering, Digistat Patient Watch, samlar in data från flera olika enheter som är kopplade till patienten och ger en översikt både på vårdplats- och avdelningsnivå. Detta gäller såväl patientstatus som larm och varningar från anslutna enheter. Personalen kan även få tillgång till patientdata från sin mobila enhet, till exempel i Ascom Myco, en smartphone som är designad speciellt för kliniska miljöer. De fördelar som sjukvårdspersonalen kan uppnå är ökad effektivitet, bättre patientvård och förmåga att genomföra rutiner som minskar antalet larm.

– Digistat Patient Watch använder patientdata för att ge personalen en bättre överblick och stödja prioriteringen av insatser i de enskilda situationerna. Lösningen har potential att ändra ineffektiva arbetsflöden och förbättra arbetsflöden, säger André Neu, Head of Platform Solutions i Ascom.

– Digistat patientövervakning är ett viktigt tillskott till GE Healthcares portfölj med lösningar för intensivvården, och vi är mycket nöjda med detta utökade samarbete med Ascom, tillägger Olivier Bosc, General Manager of Life Care Solutions Europe i GE Healthcare.

För mer information om Digistat Patient Watch samt om Ascoms lösningar för sjukvården:www.ascom.com/se

[1] Alarm fatigue: impacts on patient safety, Ruskin KJ, Hueske-Kraus D. Curr Opin Anaesthesiol. 2015; 28: 685-690.

[2] Joint Commission National Patient Safety Goal: Alarm Management |ECRI top 10 Health Technology Hazard

Om Ascom

Ascom är en global leverantör av lösningar med fokus på IKT för hälso- och sjukvården och mobila lösningar för arbetsflöden. Ascoms vision är att överbrygga informationsklyftor och göra bästa möjliga beslutsunderlag tillgängliga – oberoende av tid och plats. Ascoms mission är att erbjuda verksamhetskritiska realtidslösningar för miljöer som kräver omfattande mobilitet, specialanpassade lösningar och hög tidsprecision. Bolagets unika produkt- och lösningsprofil samt mjukvaruarkitektur gör det möjligt att integrera mobila enheter och lösningar som flexibla och effektiva arbetsflöden inom hälso- och sjukvården, industrin, säkerhetssektorn och detaljhandeln.

Ascom har sitt huvudkontor i Baar i Schweiz, dotterbolag i 15 länder och cirka 1 200 anställda världen över. Ascom är (ASCN) är noterad på SIX Swiss Exchange i Zürich. För mer information om Ascom – www.ascom.com/se.

Läs mer på www.ascom.com/se