Skip to main content

Landstinget i Halland väljer trådlös kommunikationslösning från Ascom

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 11:09 CEST

Landstinget i Halland har genom Landstingsservice upphandlat en ny telefonilösning.
I denna lösning ingår trådlös telefoni för sjukhusen i Halmstad respektive Varberg.
Man valde en kommunikationsplattform från Ascom.

– Behovet av trådlös kommunikation har successivt ökat för både vårdande och administrativa enheter, säger Barbro Eliasson, verksamhetschef för Teleservice på Landstinget i Halland.

Den nya DECT-plattformen kan integreras med befintligt larmsystem, avancerad meddelandehantering och telefoni. Den kan också anpassas och utvecklas efter de olika verksamheternas krav och önskemål.

– Ascoms lösning ger oss möjlighet att integrera larm, sökning och telefoni som ett stöd för vården. Kombinationen av sökare och telefon i samma enhet minskar behovet av att ha flera fickenheter, samtidigt som tillgängligheten inom sjukhusen ökar. Även säkerheten höjs eftersom systemet fungerar även om den fasta telefonin skulle fallera, säger Barbro Eliasson.

Ascom har sedan länge ett nära samarbete med de flesta av de svenska sjukhusen.
– DECT i kombination med meddelandehantering är den starkaste plattformen för trådlös kommunikation i sjukhusmiljö. Teknologin är tillförlitlig vilket ökar patientsäkerheten. Genom sitt val får landstinget en plattform på vilken man kan lägga applikationer som transporthantering, larmkoordinering samt notifiering och kvittens av provsvar, säger Bengt Nordén, vd för Ascom Wireless Solutions, Försäljning Sverige.


För mer information, kontakta:
Bengt, Nordén, VD Ascom Wireless Solutions, Försäljning Sverige, tfn 031-55 95 56
bengt.norden@ascom.se www.ascom.se/ws
Barbro Eliasson, verksamhetschef för Teleservice, Landstinget i Halland, tfn 035-16 24 64Länssjukhuset i Halmstad är Hallands största arbetsplats med drygt 2 000 anställda. Sjukhuset är ett akutsjukhus och har även 18 specialistkliniker varav flera har länsövergripande ansvar. Sjukhuset i Varberg är ett länsdelssjukhus i norra Halland med ca 1 400 anställda. Under ett år vårdas ca 20 000 patienter, det föds drygt 1 700 barn och ca 9 600 operationer genomförs.

Ascom Wireless Solutions är marknadsledande på trådlös internkommunikation för bl a sjukvården, tillverknings-, processindustrin och säkerhet & service, med mer än 70 000 installerade system i Västeuropa, där Volvo, BMW, Marriott, AstraZeneca och SCA är några av kunderna.

Bland kunderna inom segmentet sjukvård märks Sahlgrenska universitetssjukhuset i Sverige med 2 700 vårdplatser – norra Europas största, Karolinska Universitetssjukhuset med 1 700 vårdplatser samt Helsingborgs Lasarett med ca 360 vårdplatser.

Företaget utvecklar och installerar kundanpassade lösningar för snabbare respons i verksamheten genom smart integration med kundernas existerande system. Lösningarna kan innehålla både meddelandehantering, larm, och mobilitetsplattformar för tal och datakommunikation. Företaget grundades i 1955 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Ascom Wireless Solutions är idag en division inom den schweiziska Ascomkoncernen.