Skip to main content

Imtech VS-teknik och BST Brandskyddsteamet Mitt AB löser tvist i samförstånd

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 08:30 CEST

Imtech VS-teknik AB och BST Mitt AB har kommit till en lösning på den konflikt som sedan en tid varat mellan parterna.

Lösningen sker i samförstånd och innebär dels att Imtech kompenseras ekonomiskt, dels att parterna fortsätter det samarbete som pågått sedan 9 månader på projektet Nya Karolinska Solna (NKS).

Det var efter det att en anställd på Örebro-kontoret lämnat sin tjänst som misstanke uppstod att personen i fråga innan avslutande av sin tjänst lagt beslag på diverse företagshemligheter som sedermera använts för att vinna affärer till BST Mitt AB.

Peter Bühler, koncernchef på BST AB, beklagar djupt att denna konflikt uppstått och försäkrar om att rutiner förstärkts för att eliminera att liknande misstankar uppstår i framtiden.

Juan Vallejo, VD och koncernchef för Imtech VS-teknik & Imtech Nordic, poängterar vikten av att Imtechs interna material inte läcker ut och pekar på Imtechs egna regler gällande etik och moral. Juan uttrycker vidare att man även i framtiden kommer agera kraftfullt mot alla liknande misstankar.

För mer information kontakta
Juan Vallejo, VD och koncernchef, Imtech VS-teknik & Imtech Nordic, tel 010-475 10 35,
 e-post: juan.vallejo@imtech.se

Ann-Sofi Höijenstam, informations- & kommunikationschef, Imtech Nordic & Imtech VS-teknik,
e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se


Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den nordiska marknaden. Verksamheten som bedrivs från ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 3,5 miljarder kronor och man sysselsätter omkring 2 400 medarbetare. Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik och Imtech Ventilation en del av Imtech Nordic.

Imtech Nordic ären del av Imtech N.V. som med cirka 29 000 medarbetare och en omsättning på cirka 5,1 miljarder euro är ett av Europas största teknik- och serviceföretag. www.imtech.com

.