Skip to main content

NVS hjälpte till att skapa ett vibrationsfritt rum

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 17:13 CET

För första gången finns ett rum helt fritt från vibrationer i en tätort. Rummet finns hos Fysicum på Lunds Universitet. NVS har bidragit med att installera rör och ledningar till ett tryckluftsystem som bär upp den platta som den känsligaste utrustningen vilar på.

 

Den forskning som utförs i rummet rör nanovetenskap och balanserar på teknikens yttersta spets. De resultat som kommer ut ur forskningen kan sedan användas i industrin. Ett exempel är en vindruta som inte blir blöt, ett annat är en billack som inte blir repig.

Utrustningen som används i rummet står på en 50 ton tung platta som vilar på luftkuddar. Dessa får i sin tur luften via ledningar som installerats, justerats och tätats av NVS.
- Anläggningen har mycket hårda krav på sig, berättar projektledare Krister Andersson från NVS. Det är till exempel samma krav på täthet som i en kärnkraftanläggning.

Normalt placerar men den här typen av anläggningar i öde områden, djupt nedsänkta i sand och pålade i ett underliggande urberg. Det är en av de första gångerna det byggs något liknande i en tätort. Vilket är en utmaning med tanke på att utrustningen som används är extremt känslig för vibrationer.

Både den forskning som utförs i rummet och skapandet av anläggningen är resultatet av enskilda människors kreativitet och förmåga att tänka utanför ramarna.
- Det har egentligen inte varit så mycket rördragning, säger Krister Andersson. Trots mina 23 år i branschen har jag aldrig gjort något lika utmanande.

För mer information kontakta:
Berne Göransson, filialchef NVS i Lund, telefon 046-211 74 55 eller mobil 070-514 23 97
Per Persson, regionchef region Syd, telefon 0457-772 06 eller mobil 070-574 93 51