Skip to main content

NVS installerar i nytt äldreboende i Nyköping

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 08:15 CEST

Ett nytt äldreboende byggs på Arnö i Nyköping. Projektet är ett av kommunens största just nu och ingår utbyggnaden av en helt ny stadsdel. NVS i Nyköping har fått uppdraget att installera VS och kyla. Kyldelen görs i samarbete med NVS Stockholm Kyla. Totalt handlar det om 146 lägenheter. Äldreboendet får egen restaurang med tillagningskök. Uppskattad byggkostnad är 258 miljoner kronor.

Ordersumman för NVS uppgår till ca 16 miljoner kronor och 3-5 montörer kommer att vara sysselsatta. Arbetet påbörjas i dagarna och ska vara klart i september 2014. Beställare är Peab Bostad. Projektet utförs som totalentreprenad.

NVS installationer omfattar värme, vatten, sanitet och kyla i två huskroppar med 104 lägenheter för äldreboende och 42 i trygghetsboende, samlingssal, lokaler för dagverksamhet, restaurang, tillagningskök samt personal- och kontorsutrymmen.

Det nya äldreboendet får en stor innergård med trädgård som ska kunna nås av samtliga boende.

Claes Sjöberg, filialchef NVS i Nyköping, berättar att utmaningarna i projektet är den relativt korta byggtiden, som kräver noggrann planering, och att byggnaderna är mycket tekniktäta. Förutom värme har varje rum också kyla, vilket inte är så vanligt i äldreboenden.

- Värmen och kylan till lägenheterna kommer från tre250 meterdjupa borrhål som med hjälp av värmepumpar ger värme på vintern och kyla på sommaren, berättar han.

Claes Sjöberg berättar att äldreboendet ingår i den nya stadsdel som kommunen planerar ett par kilometer utanför Nyköpings nuvarande centrum. Här ska byggas både bostäder och kommersiella lokaler.

 

För mer information kontakta

Claes Sjöberg, filialchef NVS i Nyköping tel 010-475 38 24, e-post: claes.sjoberg@nvs.se  

Ann-Sofi Höijenstam, informationschef, NVS, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@nvs.se

 

                                            

Om NVS Installation och Imtech N.V.

NVS Installation AB är ett av Nordens ledande installationsföretag med omkring 2 400 medarbetare och en omsättning på ca 3 600 miljoner kronor. Verksamheten omfattar installationer inom värme och sanitet, industri, ventilation, kyla, energi och sprinkler samt service och underhåll. NVS har ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland. Läs mer om NVS på www.nvs.se

Sedan november 2008 ägs NVS av Imtech N.V. som med cirka 28 000 anställda och en omsättning på cirka 5,1 miljarder Euro är ett av Europas ledande teknik- och serviceföretag. Imtech är noterat på Euronextbörsen i Amsterdam. Sedan juli 2010 äger Imtech även NEA-gruppen som är ett av Sveriges största företag inom elteknik och elservice med verksamhet på mer än 60 orter. I juli 2011 förvärvade Imtech Sydtotal, som är ett av Sveriges ledande ventilationsföretag med verksamhet på ett 10-tal orter. Läs mer om Imtech på www.imtech.eu