Skip to main content

Stort installationsprojekt för Imtech i Stockholm

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 08:30 CEST

Handelsbanken samlar stora delar av sin verksamhet i kvarteret Läkaren på Norra Bantorget i centrala Stockholm. Av de cirka 27 000 kvadratmetrarna kontorslokaler i fastigheten ska 10 400 kvadratmeter på sex plan byggas om och moderniseras för att skapa nya moderna och flexibla arbetsplatser. Imtech Ventilation och Imtech VS-teknik i Stockholm svarar för ventilations- och vs-installationerna. Det sammanlagda ordervärdet ligger på 25 miljoner kronor.

Totalt kostar ombyggnaden 100 miljoner kronor. Hyresvärd är Fastighetsbolaget Norrporten. Skanska Sverige AB svarar för ombyggnaden. Arbetet har startat och kommer att vara slutfört före årsskiftet. Installationsarbetena påbörjas i augusti och ska vara slutförda i mitten av december.

- I ventilationsentreprenaden ingår att byta fem befintliga luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalsystem, berättar Imtech Ventilations filialchef Kjell Jonsson. På kontorsplanen installeras nya fasadapparater för värme och kyla. I åtagandet ingår också ett samordningsansvar mellan vs- och ventilationsentreprenaden.

I VS-entreprenaden ingår att anpassa befintliga rörsystem som försörjer apparater och fläktar.

- Det blir även en del nyinstallationer av rörsystem och några våtgruppsinstallationer, berättar P-O Nilsson, Imtech VS-teknik.

Projektet är en samverkansentreprenad på löpande räkning med riktpris och incitament. Beställare är Skanska.

- Tiden är den stora utmaningen med projektet, säger P-O Nilsson. Dessutom pågår verksamhet i vissa angränsande lokaler.

För att klara det pressade tidsschemat sätter Imtech Ventilation in 20 montörer under det mest intensiva skedet. Imtech VS-teknik sätter in 4-6 man.

För mer information kontakta
Kjell Jonsson, filialchef, Imtech Ventilation, tel 08-522 429 20,
e-post: kjell.jonsson @imtech.se
P-O Nilsson, projektutvecklare Imtech VS-teknik, tel 010-475 31 11,
e-post: per-olof.Nilsson@imtech.s
Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech Nordic, tel 010-475 10 22,  
e-post: ann-sofi.hoijenstam@imtech.se


Om Imtech VS-teknik
Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den nordiska marknaden.
Verksamheten som bedrivs från ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 3,5 miljarder kronor och man sysselsätter omkring 2 400 medarbetare.

Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Om Imtech Ventilation
Imtech Ventilation är bland de största aktörerna på den svenska marknaden.
Man sysselsätter runt 350 anställda och har en omsättning på omkring 900 miljoner kronor. Kontoren finns från Ystad i söder till Luleå i norr, och en särskild utlandsavdelning tar hand om kunderna utanför Sveriges gränser. Imtech Ventilation erbjuder allt från helhetskoncept inom ventilation och komfortkyla till samordning av integrerade entreprenader med ventilation, el, VS, kyla och styr & övervakning. En annan viktig del av verksamheten utgörs av energirådgivning och energieffektivisering inom industri- och fastighetssektorn.

Imtech Nordic
Imtech Nordic är en komplett teknik- och installationspartner, som med omkring 5 000 medarbetare och en sammanlagd omsättning på närmare 8 miljarder kronor, är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Företaget utgörs av Imtech VS-teknik, Imtech Elteknik och Imtech Ventilation och finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland. www.imtech.se

Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som med cirka 30 000 medarbetare och en omsättning på cirka 5,1 miljarder euro är ett av Europas största teknik- och serviceföretag. www.imtech.com