Skip to main content

Stort installationsprojekt för NVS när Täby Centrum byggs ut

Pressmeddelande   •   Jul 19, 2012 08:30 CEST

Stockholms första inglasade centrumanläggning, Täby Centrum, ska byggas ut både i norr och söder. NVS har fått uppdraget att på den södra sidan projektera och installera en komplett VS-anläggning med en stor kylproduktionsanläggning på 3,2 MW, som ska betjäna även befintliga delar av centrumanläggningen. Tillbyggnaden omfattar garage, butiker, restauranger och en biograf -  22 000 kvm nya butiksytor och 45 000 kvadratmeter nya garageytor.

Installationsprojektet har ett ordervärde på cirka 40 miljoner kronor. De installationer som NVS ska utföra på totalentreprenad omfattar basinstallationer i butikslokaler och funktionsfärdiga delar i garage. Beställare är STRABAG Projektutveckling AB och byggherre Unibail-Rodamco AB. 

Som projektör har NVS anlitat Bengt Dahlgren AB Stockholm/Göteborg. Hela projektet projekteras i 3D-CAD. Installationsarbetet startade i mindre omfattning innan sommaren för att vara i full gång i september. 8-10 montörer kommer att vara sysselsatta. Hela södra utbyggnaden ska vara klar hösten 2013. Vissa delar ska vara inflyttningsklara redan i slutet av 2012.

När hela Täby Centrum står klart 2015 kommer det att omfatta en area på 78 000 kvm med plats för 230 butiker. Det innebär att Täby Centrum växer med 30 000 kvm. Täby Centrum invigdes 1968 och kallades då ”framtidens centrum” och blev snabbt ett av stadens mest välbesökta.

Per-Olof Nilsson, projektutvecklare, säger att utmaningen i projektet är att hela den befintliga centrumanläggningen ska vara i drift under hela nybyggnadstiden - med omlokalisering av butiker från gamla delar till den nya delen.

- Vi har dock strikta gränser mellan nyproduktion och ombyggnadsentreprenaderna, berättar han. En annan utmaning är korta byggtider i vissa delar av projektet.

 

För mer information kontakta

Per-Olof Nilsson, projektutvecklare NVS Region Öst, tel 010-475 31 11, e-post:per-olof.nilsson@nvs.se                        

Ann-Sofi Höijenstam, informationschef, NVS, tel 010-475 10 22, e-post: ann-sofi.hoijenstam@nvs.se

 

Om NVS Installation och Imtech N.V.
NVS Installation AB är ett av Nordens ledande installationsföretag med omkring 2 400 medarbetare och en omsättning på ca 3 600 miljoner kronor. Verksamheten omfattar installationer inom värme och sanitet, industri, ventilation, kyla, energi och sprinkler samt service och underhåll. NVS har ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland. Läs mer om NVS på www.nvs.se

Sedan november 2008 ägs NVS av Imtech N.V. som med cirka 28 000 anställda och en omsättning på cirka 5,1 miljarder Euro är ett av Europas ledande teknik- och serviceföretag. Imtech är noterat på Euronextbörsen i Amsterdam. Sedan juli 2010 äger Imtech även NEA-gruppen som är ett av Sveriges största företag inom elteknik och elservice med verksamhet på mer än 60 orter. I juli 2011 förvärvade Imtech Sydtotal, som är ett av Sveriges ledande ventilationsföretag med verksamhet på ett 10-tal orter. Läs mer om Imtech på www.imtech.eu