Skip to main content

Stort stambytesprojekt för Imtech i Malmö

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 08:30 CEST

 Imtech VS-teknik har fått uppdraget att byta kallvatten- och varmvattenstammarna i ett stort bostadsområde i Fosie i södra Malmö. Sammanlagt handlar det om 540 lägenheter i fyra åttavåningshus och elva två- och fyravåningshus i Riksbyggens bostadsrättsförening Malmöhus 24. Husen är byggda i början av 1970-talet.

Totalt kostar ombyggnaden ca 45 miljoner kronor. I samband med stambytet görs även vissa energibesparande installationer. Ordersumman för Imtech uppgår till ca 14 miljoner kronor. Fyra montörer kommer att arbeta med stambytet under ett och ett halvt år. Riksbyggen ansvarar för projektet och huvudentreprenör är byggfirman Otto Magnusson AB, som anlitat Imtech för stambytet.

- Projekteringsarbetet är i full gång, stambytet inleds i augusti och ska vara slutfört i februari 2015, berättar Imtechs filialchef Johan Richard. Eftersom alla lägenhetsinnehavare bor kvar under renoveringen är det viktigt att planera och genomföra arbetet så att det blir så små boendestörningar som möjligt.

Johan Richard understryker att planeringen, projekteringen och samordningen är nyckeln till framgång.

- Vi måste se till att vi får fram allt material vid rätt tidpunkt och att stambytet samordnas med exempelvis håltagning, snickeri- och målningsarbeten.

Området innehåller tre olika sorters huskroppar och det ställer krav på olika lösningar vid rördragningar i olika typer av lägenheter.

- Vi måste alltid vara beredda på hinder och problem under resans gång, säger Johan Richard. Befintliga ritningar och beskrivningar stämmer inte alltid överens med verkligheten. Det gäller att hela tiden kunna improvisera.

För mer information kontakta

Johan Richard, filialchef, Imtech VS-teknik, tel 010-475 13 07, e-post: johan.richard@imtech.se
Ann-Sofi Höijenstam, kommunikationschef, Imtech, tel 010-475 10 22, e-post:
ann-sofi.hoijenstam@imtech.se


Om Imtech VS-teknik
Imtech VS-teknik är ledande inom installationsområdet på den nordiska marknaden.

Verksamheten som bedrivs från ett 90-tal kontor i Sverige, Norge och Finland omfattar installationer inom värme och sanitet, sprinkler, industri, kyla och ventilation samt service och underhåll. Omsättningen är runt 3,5 miljarder kronor och man sysselsätter omkring 2 400 medarbetare.

Imtech VS-teknik riktar sig till företag, fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, privatpersoner och organisationer och utför allt från mindre serviceuppdrag till stora, komplexa projekt.

Imtech VS-teknik är tillsammans med Imtech Elteknik och Imtech Ventilation en del av Imtech Nordic.

.

Om Imtech Nordic
Imtech Nordic är en komplett teknik- och installationspartner, som med omkring 5 500 medarbetare och en sammanlagd omsättning på närmare 7 miljarder kronor, är en ledande aktör på den nordiska marknaden. Företaget utgörs av Imtech VS-teknik, Imtech Elteknik och Imtech Ventilation och finns på ett hundratal orter i Sverige, Norge och Finland. www.imtech.se

Imtech Nordic är en del av Imtech N.V. som med cirka 29 000 medarbetare och en omsättning på cirka 5,1 miljarder euro är ett av Europas största teknik- och serviceföretag. www.imtech.com