Skip to main content

NY STUDIE: DET FINNS INGA TYPISKT MANLIGA OCH KVINNLIGA BETEENDEN

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2020 11:00 CET

"Det pratas ofta om att det finns en kompetensbrist bland kvinnor, men det beror på att vi ser på och bedömer kompetens på fel sätt", säger Emma Engebretzen, konsultchef Assessio.

Det går inte att säga att något är ”typiskt manligt” eller ett ”kvinnligt beteende” eftersom det inte finns några utmärkande personlighetsdrag hos vare sig män eller kvinnor. Det visar en ny undersökning från HR-och konsultbolaget Assessio, som har jämfört personliga egenskaper mellan könen genom data från över 200 000 personer.

Finns det egenskaper som är typiskt kvinnliga? Och är det klassiska ledarskapet där beteenden som auktoritet, målmedvetenhet och självförtroende värderas högt något som män har lättare för? En ny studie från Assessio, ett konsultbolag inom strategisk HR och arbetspsykologisk forskning, visar nu att det inte finns några karakteristiska personlighetsdrag vare sig hos kvinnor eller män.

– Studien bevisar att män och kvinnor har samma sannolikhet att uppvisa framgångsrika beteenden, exempelvis när det kommer till ledarskap. Att män och kvinnor har olika potential att lyckas är en osanning vi behöver begrava. Det finns ingen anledning till att män har högre lön än kvinnor för samma arbete eller majoriteten av platserna i ledningsgrupper, säger Emma Engebretzen, konsultchef på Assessio.

I undersökningen har information från Assessios forskningsdatabas samlats in och analyserats. Beroende på våra personliga egenskaper så har vi olika sätt att förhålla oss till det vi möter i livet, som människor, arbetsuppgifter, stress och förändringar.

– Vi måste sluta kvotera in män för att de är män. Det pågår fortfarande diskussioner om huruvida män är mer kapabla i vissa roller, men det stämmer inte. Det pratas ofta om att det finns en kompetensbrist bland kvinnor, men det beror på att vi ser på och bedömer kompetens på fel sätt, säger Emma Engebretzen och fortsätter:

– Vi likställer ofta kompetens med utbildning och erfarenhet när vi egentligen borde titta på vilka beteenden som är mest kritiska. För att få ett jämställt näringsliv behöver vi sluta gå på vår magkänsla och vårt nätverk när vi bedömer vem som är bäst lämpad för ett jobb.

Studien visar på en enda skillnad i personliga egenskaper mellan könen. Under kriteriet som mäter människors sociala stil så har kvinnor närmare 20 procent större förmåga att visa kommunikativa och lyhörda beteenden än män. Kvinnor är i högre grad mer inkännande, uppmärksamma på sin omgivning och har lättare att anpassa sin kommunikation till andra. Män ligger i genomsnitt lägre på skalan vilket innebär att de tenderar att visa mer rationella och okänsliga beteenden och ett större ointresse för att bygga nära relationer till andra.

Enligt Emma Engebretzen så är skillnaden liten i förhållande till det stora hela. Men däremot blir den intressant ur ett ledarskapsperspektiv.

– När vi tittar på det traditionella ledarskapet så ser vi att många av de egenskaper som länge har förknippats med chefer syns mer hos männen. Men synen på ledarskap har förändrats över tid, säger hon och fortsätter:

– Idag ser vi att både organisationer och medarbetare efterfrågar ett coachande ledarskap som får medarbetarna att blomstra och som uppmuntrar till självledarskap. Idag ska chefen vara bollplanket, inte experten. På en snabbt föränderlig arbetsmarknad där mycket digitaliseras så ställs allt högre krav på våra sociala förmågor. Vi måste kunna jobba i krossfunktionella team och snabbt bygga relationer, och studien visar att kvinnor tenderar att ha lite lättare för just det.

UNDERSÖKNINGENS RESULTAT:

  • Efter att ha jämfört data från Assessios personlighetstest MAP, som kartlägger individers personlighet utifrån fem olika skalor, så visar resultatet att den enda skillnaden mellan könen hittas i skalan ”Social stil”. 18,5 procent av kvinnorna hamnar högre på skalan än män. Skillnaden är dock liten i förhållande till helheten.
  • Personer med höga resultat på ”Social stil” tenderar att vara varma, omtänksamma och bra på att anpassa sin kommunikation till andra. Personer med lägre resultat tenderar att se till sina egna intressen och inte påverkas av vad andra tycker.
  • Utöver skillnaden på ”Social stil” så visar undersökningen att män och kvinnor är väldigt lika varandra – olika typer av personlighetsdrag har samma jämna spridning inom båda könen. Det innebär att du har lika stor chans att träffa en man som är målinriktad och noggrann som du har att träffa en kvinna med samma personlighetsdrag.
  • Undersökningens resultat visar att de stora skillnaderna finns inom grupperna, alltså när man jämför kvinnor mot varandra och män mot varandra. Vi är helt enkelt lika olika.

OM UNDERSÖKNINGEN:

Datan som har använts och analyserats är hämtad ur Assessios forskningsdatabas. Totalt har avidentifierad data från 205 000 personer analyserats. En del av datan är hämtad från Assessios personlighetstest MAP som är baserat på den så kallade femfaktormodellen, den mest empiristiskt understödda teorin för att beskriva personlighet. Den andra delen av datan är hämtad ur Assessios problemlösningstest Matrigma, som mäter hur vi tar oss an ny information och löser komplexa problem. Studien genomfördes av Assessio i februari 2020.  

Assessio är Nordens marknadsledande konsultbolag specialiserade inom strategisk HR och arbetspsykologi. De skapar och säljer verktyg inom rekrytering och utveckling. Verktygen ger organisationer information om både nuvarande och potentiella medarbetare med målet att matcha individer mot rätt roller och förutsäga vilka förutsättningar personen behöver för att göra ett bra jobb och må bra. Vi jobbar med kompetensbaserade metoder för en icke-diskriminerande arbetsmarknad där ingen potential ska gå till spillo. 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.