Skip to main content

ATG: Ny justerad streckfördelning

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 10:15 CET

ATG har lyssnat på sina kunder.
Därför presenteras i dag en ny streckfördelning för V75, V65 och V64.
– Vi justerar och förtydligar vår information, säger Kent Öhlander, Försäljnings- och Marknadsdirektör på ATG.

I april introducerades möjligheten att spela enbart för att få sju respektive sex rätt på V75 och V65. På V64 fanns redan denna spelmetod.

Efter förändringen kritiserades streckfördelningen. Skälen var hur strecken och procenten presenterades före och under V75-omgången.

För den vanlige V75-spelaren - med möjlighet till utdelning på sju, sex och fem rätt - var varje häst ett streck. För de som spelade enbart i sjurättspotten var varje häst 2,5 streck, men den informationen räknades först ut inför den andra V75-avdelningen.

– Strecken behandlades givetvis ärligt och korrekt, men jag förstår om spelarna kände sig förvillade, bekänner Öhlander.

Nu har ändringar skett. Positiva sådana. Nu kan man se den nya streckfördelningen redan i förhandsvisningen både i Sverige och i andra länder. Streckprocenten kan förändras jämfört med idag, men oftast endast marginellt eftersom vi räknar upp både deltagande system och antalet streck per häst.

– För den oinvigde kan diskussionen om streckfördelningen och antal system i procent vara svår att förstå, men de som är insatta kommer att se förändringarna, avslutar Kent Öhlander, med hopp om att den nya justerade strecklistan faller alla spelare i smaken.

För ett streck betyder ju så mycket. Framför allt när det är rätt...

För ytterligare information:

Kent Öhlander, Försäljnings- och Marknadsdirektör ATG
Telefon: 08-627 20 45
Mobil: 070-527 20 45
E-post: kent.ohlander@atg.se

Hasse Svennehed, PR-chef ATG
Telefon: 08-627 21 81
Mobil: 070-527 21 81
E-post: hasse.svennehed@atg.se

AB Trav och Galopp - ATG - ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. ATG levererar en kombination av trav- och galoppsport i världsklass samt spännande och underhållande spel. ATG tryggar via spelet på hästar den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela ATGs överskott, ca 1,6 miljarder kronor årligen, går tillbaka till hästsporten.