Skip to main content

ATGs nya speltillstånd: ”Ett bra första steg i rätt riktning”

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 13:30 CET

I dag kom regeringens beslut om ATGs speltillstånd som gäller från och med 2014.
Det nya tillståndet innebär bland annat att ATG ges ett ökat utrymme för affärsutveckling och lansering av nya spelprodukter.
– Ett bra första steg i rätt riktning. Min förhoppning nu är att regeringen även i fortsättningen skapar möjligheter för ATG att utvecklas och bli konkurrenskraftiga på spelmarknaden, säger Hasse Skarplöth, vd ATG.

ATG är det enda spelbolag i Sverige som har regeringens tillstånd att bedriva spel på hästar i landet. Förutsättningarna regleras i ett speltillstånd (så kallad koncession) som regeringen lämnar till ATG. I speltillståndet regleras bland annat vilka spelformer ATG får ha, på vilka platser man får bedriva spel och vilken återbetalning det ska vara till spelarna.

– Vi har fått gehör för flertalet av våra önskemål. I september lanserade vi vårt manifest – vår plan för framtiden – och med det nya speltillståndet kommer vi att kunna starta resan framåt med betydligt bättre förutsättningar än vad vi har haft tidigare, säger Hasse Skarplöth.

I speltillståndet, som gäller från 1 januari 2014, får ATG ett ökat utrymme för affärsutveckling då man bland annat får arrangera spel på virtuella hästtävlingar, ökade möjligheter för lotteriinslag i hästspelsprodukter, arrangera spel till ridsporttävlingar och ett slopande av regeln som begränsar möjligheten till slumpgenererade spel.

– Nu ska vi först sätta oss ner i lugn och ro och gå igenom det nya speltillståndet i detalj och därefter koppla detta till vår affärsplan. Jag vill påpeka att de nya förutsättningarna inte kommer att få någon stor inverkan på resultatet redan 2014 men att det på längre sikt ger oss möjligheter till affärsutveckling och ökade intäkter. ATGs uppdrag är, och har alltid varit, att långsiktigt trygga trav- och galoppsportens ekonomiska förutsättningar på ett spelsäkert och ansvarsfullt sätt. Det nya speltillståndet stärker ATGs konkurrenskraft och ger därmed större möjligheter för oss att fullfölja vårt uppdrag och det är positivt, avslutar Hasse Skarplöth.

Fakta, ATGs speltillstånd 2014

Nyheterna i ATGs speltillstånd är följande:

* Ingen begränsning för möjligheten till slumpgenererade spel.
* Vadhållning på virtuella hästtävlingar.
* Anordna lotteri på egna spels identifikationsnummer.
* Vadhållning i samband med hästtävlingar anordnade av Svenska Ridsportförbundet.

För mer information, kontakta:

Hasse Skarplöth, vd ATG
Telefon: 08-627 21 52
Mobil: 070-527 21 52
E-post: hans.skarploth@atg.se

AB Trav och Galopp - ATG - ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. ATG levererar en kombination av trav- och galoppsport i världsklass samt spännande och underhållande spel. ATG tryggar via spelet på hästar den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela ATGs överskott, ca 1,7 miljarder kronor årligen, går tillbaka till hästsporten.