Skip to main content

Delårsrapport: Bra start för ATG på den nya spelmarknaden

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2019 10:35 CEST

Det första kvartalet på den nya omreglerade svenska spelmarknaden innebar för ATG en rekordstor nettospelsintäkt på 1 miljard kronor.

 Vi har fått en bra start, med en ökad omsättning och en tillväxt i antal registrerade kunder. Det visar att vi förberett oss väl för den nya spelmarknaden, säger Lotta Nilsson Viitala, CFO.

Från årsskiftet erbjuder ATG, förutom spel på hästar,spel på ett stort antal olika sporter och nätcasinospel. Den nya licensmarknaden har för ATG inneburit nya möjligheter, men också en ökad konkurrens.

I den första delårsrapporten för januari-mars 2019 visar ATG de bästa nettospelintäkterna i företagets 45-åriga historia, för det första kvartalet. Nettospelsintäkten 1 miljard kronor är 10 miljoner bättre än förra årets rekordsiffra för det första kvartalet.

Den totala intäkten från ATG:s största och viktigaste spelområde, spel på hästar, minskade med cirka 10 procent. Det ska ses i skenet av en obligatorisk registrering av alla spel och andra viktiga spelansvarsåtgärder som är införda, avsevärt färre V75-jackpots än 2018 samt en ökad konkurrens. I gengäld kompenserades tappet i spel på hästar av att intäkterna från de nya spelområdena Sport och Casino, totalt 115 miljoner kronor, överträffade förväntningarna.

– Sammantaget så är vi nöjda med vårt första kvartal. Det rådde en stor osäkerhet inför den nya spelmarknaden och att vi kan uppvisa rekordsiffror direkt visar att ATG:s kunder fortsätter att uppskatta vårt utökade utbud av spännande spelupplevelser, säger Lotta Nilsson Viitala.

I november 2018 införde ATG krav på att samtliga spel skulle registreras, vilket blev obligatoriskt för hela spelmarknaden vid årsskiftet. Vid första kvartalets slut hade ATG över 1,1 miljoner aktiva kunder, jämfört med cirka 500 000 vid motsvarande tid för ett år sedan.

ATG:s rörelseresultat påverkas av stora förändringar som är en följd av omregleringen, samt av den nya spelskatten. Med dessa förändringar är rörelseresultatet för det första kvartalet 288 miljoner kronor, vilket är en minskning med 483 miljoner. ATG:s resultat för perioden är 277 miljoner kronor, vilket gör att de balanserade vinstmedlen ökar till 821 miljoner kronor.

– Hela ATG:s överskott går till Svensk Travsport och Svensk Galopp, vilket gör oss unika bland spelbolagen.ATG är därmed motorn i den svenska hästnäringen. Under 2018 betalade ATG ut drygt 2 miljarder till trav- och galoppsporten och även under 2019 har vi som målsättning att finansiera sporten med ungefär samma belopp, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG i siffror januari – mars 2019:
Nettospelintäkter, totalt: 1 000 MSEK (+ 1 %)
Nettospelintäkt, Häst: 885 MSEK
Nettospelintäkt, Sport: 54 MSEK
Nettospelintäkt, Casino: 61 MSEK
Kostnader: 712 MSEK
Rörelseresultat: 288 MSEK
Resultat: 277 MSEK
Balanserade vinstmedel: 821 MSEK
Antal kunder: 1 100 000

Se även bifogade delårsrapport och film där Lotta Nilsson Viitala presenterar rapporten.

AB Trav och Galopp (ATG) ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. Vi erbjuder spännande spelupplevelser, på ett schysst och smidigt sätt hos drygt 2 000 butiker, i digitala plattformar samt på 36 trav- och galoppbanor runt om i landet. Koncernen hade en nettoomsättning 2018 på 4,2 miljarder kronor. ATG tryggar via spelet på hästar, sport och casino den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela vårt överskott (2,1 miljarder kronor 2018) går tillbaka till hästsporten. Läs mer: https://omatg.se/

Bifogade filer

PDF-dokument