Skip to main content

NY VERSION: Felaktigt inrapporterat resultat på Täby Galopp lopp 11

Pressmeddelande   •   Sep 14, 2014 23:56 CEST

TILL REDAKTIONEN:

Detta pressmeddelande innehåller uppdaterad information gällande Trio-spelet. Denna information fanns inte med i pressmeddelandet som gick ut kl 23.09.

Täby Galopp har inrapporterat ett felaktigt resultat till ATG gällande lopp 11 från söndagens tävlingar på Täby Galopp.
– Jag kan bara beklaga det inträffade. Det är vi som brustit i vår kontroll vid inrapporteringen till ATG, säger Nicholas Cordrey, sportchef på Svensk Galopp.

Det korrekta loppresultatet i lopp 11 var hästarna 1 Certo Cito, 5 Hakuna Matata, 2 Darjeeling.

Men det inrapporterade resultatet från Täby Galopp till ATG var hästarna 1 Certo Cito, 5 Hakuna Matata, 3 El Gringo.

– Vad som hände var att måldomaren på Täby Galopp rapporterade ordningsföljden till tävlingsledaren. Tävlingsledaren rapporterade muntligen via telefon ordningsföljden till en operatör på ATG. Operatören skrev därefter in ordningsföljden i spelsystemet. Denna ordningsföljd visades på en skärm för tävlingsledaren som muntligen godkände ordningsföljden till operatören. Därefter öppnades vinstutbetalningen. Här har vi brustit i våra rutiner och bekräftat fel resultat, säger Nicholas Cordrey.

30 minuter efter att vinstutbetalningen hade öppnats kontaktade Täby Galopp ATG och meddelade att den rapporterade ordningsföljden i mål inte var korrekt.

– Enligt våra vadhållningsbestämmelser kan ATG inte ändra ett felaktigt resultat som upptäcks senare än tio minuter efter det att vinsutbetalningen har påbörjats. Totalt var Plats-omsättningen 13 112 kronor och Trio-omsättningen 79 592 kronor i loppet. Jag kan bara beklaga de kunder som spelat Plats på häst nummer 2 Darjeeling eller haft med den som tredje häst på Trio-spelet, och nu blivit drabbade av den felaktiga inrapporteringen, säger Eric Bolander, totochef på ATG.

Händelsen på Täby Galopp är rapporterad till Lotteriinspektionen.

För mer information, kontakta

Nicholas Cordrey, sportchef Svensk Galopp

Mobil: 076-785 94 55

E-post: nicholas.cordrey@svenskgalopp.se

Eric Bolander, totochef ATG

Mobil: 070-527 21 50

E-post: eric.bolander@atg.se


ur ATGs vadhållningsbestämmelser, kapitel 5, paragraf 1

Vinstutbetalning påbörjas när löpningsresultatet och vinstuträkningen definitivt har fastställts och offentliggjorts.

Efter det att vinstutbetalning har påbörjats, kan vinstuträkningen inte ändras.

(…)

För spelformerna Vinnare, Plats, Dagens Dubbel, Tvilling, Komb, Trio, V3, V4, V5, V65, V64, V75 och V86 skall vinstutbetalningen avbrytas och ny vinst-uträkning göras, under förutsättning att ny vinstuträkning kan påbörjas inom 10 minuter efter att utbetalningen startats dock längst fram till starten av nästkommande lopp.AB Trav och Galopp - ATG - ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. ATG levererar en kombination av trav- och galoppsport i världsklass samt spännande och underhållande spel. ATG tryggar via spelet på hästar den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela ATGs överskott, ca 1,6 miljarder kronor årligen, går tillbaka till hästsporten.