Skip to main content

​​Resultatförbättring för ATG – bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2016 13:11 CET

AB Trav och Galopp (ATG) kan för 2015 redovisa en tillväxt om 2,5 procent i jämförelse med 2014. År 2015 blev ett år av utveckling och tillväxt för ATG efter satsningar på bland annat ny hemsida, nya spelprodukter samt nya tv-format. 


 - Vi fortsätter den positiva trend som påbörjades 2014 och växte under fjolåret i omsättning, brutto, netto och internationellt. Utifrån vårt manifest följer vi vår långsiktiga plan att bli det spelföretag som erbjuder Sveriges mest engagerande spelupplevelse och mötesplats för spel, säger Hasse Skarplöth, vd ATG. 

Rapporten avser koncernen som innefattar bolagen ATG och Kanal 75 AB. Alla belopp anges i MSEK. Belopp inom parentes avser samma period föregående år.

Se bilaga.

För mer information kontakta, via informationsavdelningen, Hasse Skarplöth vd ATG eller Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef ATG.

AB Trav och Galopp - ATG - ägs till 100 procent av trav- och galoppsporten. ATG levererar en kombination av trav- och galoppsport i världsklass samt spännande och underhållande spel. ATG tryggar via spelet på hästar den svenska trav- och galoppsportens långsiktiga förutsättningar. Hela ATGs överskott, ca 1,6 miljarder kronor årligen, går tillbaka till hästsporten.