Skip to main content

Stig H startar utbildnings-akademi

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 07:00 CEST

Stig H Johansson, Sveriges främste travtränare genom alla tider, har under 13 år utdelat ett årligt stipendium till två lovande lärlingar inom travsporten.
Nu går Stig H ett steg längre och omvandlar stipendiefonden till "Stig H-Akademien".

- Stipendiaterna är travsportens framtida galjonsfigurer och det känns viktigt att kunna stödja dom under en längre period, säger Stig H Johansson.

Stig H-Akademien kommer årligen, i samband med Sverigeloppet på Solvalla i slutet av juni, att anordna ett seminarieprogram med inriktning på aktuell forskning men också med starkt inslag av försäljning och kundvård. Samtliga tidigare stipendiater kommer att inbjudas.

- Jag har under större delen av min karriär varit så lyckligt lottad att jag i princip haft ständig kö av hästägare. Framtidens travtränare kommer att få jobba hårt för att hitta nya hästägare. Det räcker inte längre att gå upp tidigt på morgnarna och jobba sju dagar i veckan. Det gäller att ta hand om kunderna och se till att de trivs, säger Stig H.

Stig H Johanssons stipendiefond grundades i samband med Stig H:s 50-årsdag. De centrala organisationerna, Svenska Travsportens Centralförbund (STC) och AB Trav och Galopp (ATG), skänkte då en rejäl grundplåt och personer, företag och andra organisationer, som uppvaktade i samband med högtidsdagen, uppmanades också att skänka pengar till stipendiefonden. Fonden har sedan under åren tillförts medel från hästägare och andra givare.

- Fonden har idag en stabil ekonomi och det har gett oss en grund för att kunna utveckla verksamheten, säger Stig H.

- Vi har nu lyckats samla ett antal sponsorer som tycker att det är intressant att jobba med Stig H, travsportens mest kända varumärke, säger Peter Jansson, projektledare för Stig H-Akademien.

- Stig H var en legend i svensk travsport redan då men han har ju sedan stärkt sitt varumärke kontinuerligt. Begreppet "Stig H" är utan tvekan svensk travsport starkaste varumärke och det är en ära att få jobba med Stig H-Akademien, säger Peter Jansson.

- Sponsorerna, i dagsläget Agria, Solvalla, ATG, STC och mediaföretagen Travronden och Dagens Spel, har lovat att stötta Stig H-Akademien under en period av tre-fem år, säger han.

- Fonden har tidigare inte arbetat direkt aktivt med att samla in bidrag men vi kommer att bli bättre på den punkten i framtiden, bland annat genom viss konkret marknadsföring av Stig H-Akademien, bland annat i Travronden och ute hos ATG-ombuden, säger Jansson.

- Ju mer pengar vi kan få in till Stig H-Akademien - desto bättre utbildningsprogram kan vi åstadkomma.

- Jag har varit i kontakt med samtliga stipendiater och det råder en väldigt stor samstämmighet om behovet av kundvård och framför allt hur man ska hitta vägar för att nå nya kategorier av hästägare. Succén med Rix-allsvenskan har verkligen satt fokus på vilka möjligheter det finns att nå nya hästägare.

- Min drömvision är att vi ska kunna hitta en form av personlig coach till var och en av stipendiaterna. Någon som skulle kunna vara med och regelbundet stötta verksamheten, säger Jansson.

Här är alla tidigare stipendiater:

1996 Kajsa Frick, Fredrik Linder
1997 Linda Hedin, Leif Eriksson
1998 Charlotta B Svensson, Fredrik M Persson
1999 Linda Artursson, Peter Ådefors
2000 Catrin Fajersson, Jens Eriksson
2001 Olle Alsén, Fredrik Söderberg
2002 Elin Gustavsson, Per Linderoth, Stefan Persson, Sofie Svedin
2003 Anette Lorentzon, Oskar Svanberg
2004 Richard Jansson och Jesper Svensson
2005 Daniel Redén och Claes Sjöström
2006 Johnny B Karlsson, Johan Untersteiner
2007 Anna Rönning, Sarah Swahn
2008 André Eklundh, Björn Karlsson

För ytterligare information:

Stig H Johansson, travtränare
Mobil: 070-850 06 00
E-post: shjab@telia.com

Peter Jansson, projektledare
Mobil: 070-598 93 68
E-post: peter.jansson@dagens-spel.se

ATGs uppdrag är att trygga de långsiktiga förutsättningarna för svensk trav- och galoppsport genom att innovativt och ansvarsmedvetet anordna spännande och underhållande spel på hästar. Det största och mest populära spelet på hästar är V75 där runt en miljon människor deltar varje vecka. Hela ATGs överskott, ca 1,5 miljarder kronor årligen, går tillbaka till hästsporten