Skip to main content

Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats

Pressmeddelande   •  Mar 16, 2011 08:46 CET

Stockholm den 15 mars 2011: Atlas Copcos årsredovisning har idag publicerats på Gruppens hemsida. Dokumentet inkluderar även Atlas Copcos hållbarhetsredovisning och rapport om koncernens styrning.

Årsredovisningen kan laddas ned från Atlas Copcos hemsida:
www.atlascopco.com/ir.
För dem som har beställt en tryckt version påbörjas distributionen den 30 mars.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Frykholm, Presschef
08 743 8060 eller 070 865 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


Atlas Copco
är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.